inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

 

 

SCIENCE OF SAIVA SIDDHANDA

Knowing our roots is dedicated for the exposure, expression and explanation of our heritage, culture, wisdom, spirituality, religion, philosophy, language, literature and healing for a meaningful, integrated, sustainable, holistic, healthy lifestyle with respectful, un-exploiting relationship and interactions with our fellow humans, living beings, and mother nature in the name of ancient wisdom of Saiva Siddhanta, the conflict free faith, cosmic truth and lifestyle

Statement of Faith

 


 சைவத்தின் குரல் - voice of saivam


 தொடர்புகளுக்கு...

மெய்யகம் - The Temple of Truth

5633 Finch Ave East Unit  1

Scarborough, ON.  M1B 5K9

Canada

Email :       satsang@knowingourroots.com

 


 

 
 Jan 26th 2020
16:00  TO 18:30 EST 
Youth and Kids Classes 

 19:00 TO 21:30 EST 

சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்

SATSANG With Dr.R. Lambotharan

 

 
சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
 
 
 
 
 
 

 

Home
UPANISHATS Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

Saiva Upanishats

Adhyyatma Upanishad

Advaya Taraka Upanishad

Aitareya Upanishad

Aksha Malika Upanishad

Akshi Upanishad

Amrita Bindu Upanishad

Amrita-Nadu Upanishad

Annapurana Upanishad

Aruni Upanishad

Atharvasikha Upanishad

Atharvasiras Upanishad

Atma Upanishad

Atma-Bodha Upanishad

Avadhuta Upanishad

Avyakta Upanishad

Chandogya Upanishad

Dakshanamurti Upanishad

Dattatreya Upanishad

Devi Upanishad

Dhyana-Bindu Upanishad

Ekakshara Upanishad

Gopala-Tapaniya Upanishad

Ganapathi Upanishad

Garbha Upanishad

Garuda Upanishad

Hamsa Upanishad

Hayagriva Upanishad

Isavasya Upanishad

Jabala Upanishad

Jabali - Upanishad

Kundika Upanishad

Kaivalya Upanishad

Kalagni Rudra Upanishad

Kali Santarana Upanishad

katha Upanishad

Katharudra Upanishad

Kaushitaki Brahmana Upanishad

Kena Upanishad

Krishna Upanishad

Kshurika Upanishad

Maha Narayana Upanishad[1]

Maha Upanishad

Maha Vakya Upanishad

Maitrayani Upanishad

Maitreya Upanishad[1]

Mandukya Upanishad

Mantrika Upanishad

Mudgala Upanishad

Muktika Upanishad

Mundaka Upanishad

Nrisimha Poorva Tapaniya Upanishad

Nada Bindu Upanishad

Narada Parivrajaka Upanishad

Narayana Upanishad

Niralamba Upanishad.

Nirvana Upanishad

Pasupata Brahmana Upanishad

Pranagnihotra Upanishad

Prasna Upanishad

Paingala Upanishad

 Pancha Brahma Upanishad[1]

 Para-Brahma Upanishad

 Paramahamsa Upanishad

Rama Rahasya Upanishad

Rama Tapaniya Upanishad

Rudra Hridaya Upanishad

Rudraksha Jabala Upanishad

Sandilya Upanishad

Sannyasa Upanishad

Sarabha Upanishad

Sarasvati-Rahasya Upanishad

Sariraka Upanishad

Sarva Sara Upanishad

Satyayaniya Upanishad

Saubhagya Lakshmi Upanishad

Savitri Upanishad

Sita Upanishad

Skanda Upanishad

Subala Upanishad

Suka Rahasya Upanishad

Surya Upanishad

 Svetasvatara Upanishad

Taittiriya Upanishad

Tara Sara Upanishad

Tejo-Bindu Upanishad

Tripadvibhuti Mahanarayana Upanishad

Tripura Tapini Upanishad

Trisikhi Brahmana Upanishad

Turiyatita Avadhuta Upanishad

Varaha Upanishad

Vasudeva Upanishad

Yajnavalkya Upanishad

Yoga - Kuindalini Upanishad

Yoga Chudamani Upanishad

Yoga Sikha Upanishad

Yoga Tattva Upanishad

 

Last Updated on Monday, 23 February 2015 23:10
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us