inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

 

 

SCIENCE OF SAIVA SIDDHANDA

Knowing our roots is dedicated for the exposure, expression and explanation of our heritage, culture, wisdom, spirituality, religion, philosophy, language, literature and healing for a meaningful, integrated, sustainable, holistic, healthy lifestyle with respectful, un-exploiting relationship and interactions with our fellow humans, living beings, and mother nature in the name of ancient wisdom of Saiva Siddhanta, the conflict free faith, cosmic truth and lifestyle

Statement of Faith

 


 சைவத்தின் குரல் - voice of saivam


 தொடர்புகளுக்கு...

மெய்யகம் - The Temple of Truth

5633 Finch Ave East Unit  1

Scarborough, ON.  M1B 5K9

Canada

Email :       satsang@knowingourroots.com

 


 

 
 Jan 26th 2020
16:00  TO 18:30 EST 
Youth and Kids Classes 

 19:00 TO 21:30 EST 

 There is NO Satsang today ( Jan Sun 26th 2020)

 

 
சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
 
 
 
 
 
 

 

Home
புராணங்கள் பொய்யா? Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
   
   

 

புராணங்கள்பொய்யா?
 
PuraNaas, myth or fact?
குருவடி பணிந்து
இ. லம்போதரன் MD
 
(புராணங்கள் எமது சைவத்தின் கருவூலங்கள். இன்றைய விஞ்ஞான அண்டவியல் உண்மைகளுக்கு ஒத்துப்போகின்ற சைவ சமயத்தின் கால விபரங்களையும், அண்டவியல் விவரணங்களையும், மீண்டும் மீண்டும் தோன்றி நின்று ஒடுங்கும் அண்டங்களையும். இவற்றை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பல்வேறு பிரம்ம, விஷ்ணு, உருத்திர தேவர்களையும் பற்றிய விளக்கமும், அறிவும், உணர்வும் இல்லாமல் வெறுமனே புராணங்கள் பொய் என்றும், புழுகு என்றும், ஆரியர் கட்டி விட்ட கதை, என்றும் பாமர மக்களைப் பயங்காட்டும் உத்தி என்றும் கூறி அலைந்து சைவத்தின் பெயரால் சைவத்தை நசிக்காமல் காப்போமாக)
 
சைவம் கூறும் புராணங்கள் பதினெட்டு. இவை வட மொழியில் உள்ளவை. உப புராணங்களும் பதினெட்டு உள்ளன. இந்தப் புராணங்கள் கட்டுக்கதைகள் அல்லது புழுகு மூட்டைகள் என்று இன்று சில சைவப்பெருமக்கள் சொல்லி வருகின்றார்கள். வேறு சிலரோ "எங்கேயோ மத்திய ஆசியாவில் இருந்து வந்த ஆரியப் பிராமணர்களினால் எழுதிப் புகுத்தப்பட்டவையே இந்தப் புராணங்கள்" என்று சொல்லுகிறார்கள். இன்னும் சிலரோ என்றால் "படிப்பறிவில்லாத பாமர மக்களுக்கு பயத்தைதையும் பக்தியையும் ஊட்டுவதற்காகப் படைக்கப்பட்ட கதைகளே இந்தப் புராணங்கள்" என்று சொல்லுகின்றார்கள். வேறு சில சைவர்கள் "பதினெட்டு புராணங்களில் சிவனைப் பரமாகக் கொண்ட பத்து புராணங்கள் மட்டுமே எமக்குப் பிரமாணம்" என்றும் சொல்லுகின்றாரக்ள. இந்தக் கருத்துகள் எல்லாமாகச்சேர்ந்து எமது மக்களை ஒரு குழப்ப நிலையில் வைத்திருக்கின்றன.
 
இதிலே எமது தனிப்பட்ட கருத்துகளும். சார்புகளும், அறிவு, ஆராய்ச்சிகளும் ஒருபக்கம் இருக்க எமது ஞானிகளும், குருமாரும், அருளாளர்களும் புராணங்கள் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்று பார்ப்பதே நமக்கு தெளிவு தரும் வழிகாட்டலாக இருக்கும்.
 
1.திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம்: புராணங்கள் சிவனி டம் இருந்து வந்ததாகவே எமது சைவம் கூறுகின்றது. எமது சமயகுரவர் நால்வரில் முதலாமவராகிய திருஞான சம்பந்தர் வேதங்கள் நான்கும், புராணங்கள் பதினெட்டும், வேதாங்கங்கள் ஆறும் விரித்து உரைத்தது இறைவனே என்று தமது தேவாரத்திலே கூறுகின்றார்.
பாதம் விண்ணோர் பலரும் பரவிப் பணிந்தேத்தவே
வேத நான்கும் பதினெட்டோடு ஆறும் விரித்தார்க்கு இடம்
தாதுவிண்டம் மதுவண்டு மிண்டிவரு வண்டினம்
கீதம்பாடம் மடமந்தி கேட்டுகளும் கேதாரமே
-சம்பந்தர் தேவாரம்
பூத முதல்வன் முதலே முதலாப் பொலிந்த
சூதன் ஒலிமாலை என்றே கலிக்கோவை சொல்லே
-சம்பந்தர் தேவாரம்
சூதன் ஒலிமாலை என்பது சிவனில் இருந்து நந்தி, சனற்குமாரர், சூத முனிவர் ஊடாக வந்து வியாசர் வகுத்தருளிய பதிணெண் புராணங்களே.
 
2. திருவாசகம்: புராணத்தைப் பொய் என்னும் சைவர்கள் சொல்வதை ஒப்புக்கொண்டு தேவார திருவாசகங்களில் உள்ள புராணக்கதைகளை தணிக்கை செய்து எடுத்துவிட்டால எமக்கு மிஞ்சப்போவது இப் புத்தகங்களின் வெளிப்புற அட்டைகள் மட்டுமே. உதாரணத்துக்கு மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகத்தில் உள்ள திருவுந்தியாரின் சில பாடல்களைப் பார்ப்போம். இதில் உள்ள புராணச் செய்திகளை எடுத்துவிட்டால் அங்கு திருவுந்தியாரே இருக்காது.
வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தன முப்புரம்உந்தீபற
ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற.  1
ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில்
ஓரம்பேமுப்புரம் உந்தீபற
ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபற.  2
தச்சு விடுத்தலும் தாமடி யிட்டலும்
அச்சு முறிந்ததென் றுந்தீபற
அழிந்தனமுப்புரம் உந்தீபற                   . 3
உய்யவல் லாரொரு மூவரைக் காவல்கொண்
டெய்யவல்லானுக்கே உந்தீபற
இளமுலை பங்கனென் றுந்தீபற.4
 
உய்ய வல்லார் - யார் யார் எத்துணை மயக்க உரைகளைக் கூறினும் அவற்றைக் கேளாதுநன்னெறியைக் கடைப்பிடிக்க வல்லவர், ஒரு மூவர் என்பது `சுதன்மன், சுசீலன், சுபுத்தி`என்னும் பெயருடைய மூன்று அசுரர்கள். இவர்கள் திரிபுரத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். திரிபுரத்தலைவர்களாகிய, `தாரகாக்கன், கமலாக்கன், வித்தியுன்மாலி`என்பவர், முதலில் தாங்களும்சிவநெறியில் ஒழுகிப் பிறரையும் ஒழுகச்செய்து, பின்பு திருமால் புத்த வடிவம் கொண்டுநாரத முனிவ ருடன் சென்று புத்த சமயத்தைப் போதித்தபொழுது புத்தர்களாய்ச் சிவநெறியைக்கைவிட்டனர்.ஏனையோரும் அவ்வாறே சிவநெறியைக் கைவிடவும், இம்மூவர் மட்டும் சிவநெறியிலேநின்றனர். இதனாலேயே இவர்களை``உய்ய வல்லார்``என்று கூறினர். சிவபெருமான் திரிபுரத்தை எரித்துஎல்லோரையும் அழித்தபோது இம்மூவரை மட்டும் அழியாதவாறு காத்தார். இதனையே ``ஒருமூவரைக் காவல்கொண்டு எய்ய வல்லான்``என்று திருவுந்தியார் கூறுகின்றது.

”மூவார் புரங்கள்எரித்த அன்று
மூவர்க் கருள்செய்தார்”`
- சம்பந்தர் தேவாரம்

திரிபுரங்கள் அழிக்கப்பட்ட பொழுதுஅழியாது பிழைத்தவர் மேற் சொன்ன மூவரே. பின்பு அவர்கள், சிவபெருமான்திருவருளால் அப்பெருமானது வாயில் காவலராயினர்.

முப்பு ரங்களின்மூவர் புத்தன்மொழித்தி றத்தின் மயங்கிடாது
அப்ப ணிந்தவர் தாள்பணிந்தருளாற்றின் நின்றனர் ஆதலால்
பொய்ப்பு ரந்தபு காலை நீற்றறைநாவின்மன்னவர் போல்எரி
தப்பி வாழ்ந்தனர் ஈசன் ஆணையில்நிற்ப வர்க்கிடர்சாருமோ.

சுதன்மன் என்று சுசீலன் என்றுசுபுத்தி என்று சொலப்படும்
அதன்மம்நீத்தஅம் மூவருக்கும்அருள்சு ரந்துமை பாகனார்
இதம்வி ளங்க வரங்கள்வேட்டவிளம்பு மின்என அங்கவர்
பதம்வ ணங்குபு நின்தி ருப்பணிவாயில்காப்பருள் என்றனர்.
-காஞ்சிப்புராணம்

காஞ்சிப் புராணத்தில் இவ்வாறு வாயிற்காத்தல் பணி என்று பொதுவாகக் கூறியிருப்பினும், சுதன்மன், சுசீலன், சுபுத்தி என்ற மூவருள் முதலிருவரும் வாயில் காவலராகவும், சுபுத்தி என்பவன் இறைவனது திருக்கூத்திற்கு மத்தளம்முழக்குபவனும் ஆயினர். வாயில் காவலரை இப்பொழுது, திண்டி என்றும்முண்டிஎன்றும் அழைகின்றனர்..

மூவெயில் செற்ற ஞான்றுய்ந்த மூவரில்
இருவர்நின்திருக் கோயிலின் வாய்தல்
காவ லாளர்என் றேவிய பின்னை
ஒருவன் நீகரிகாடரங்காக
மானை நோக்கியோர் மாநடம் மகிழ
மணிமு ழாமுழக் கவ்வருள் செய்த
தேவதேவநின் திருவடி யடைந்தேன்
செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூருளானே.
-      சுந்தரர் தேவாரம்
 

இவ்வாறு திருமால் புத்தனாக வந்து போதித்து அசுரர்கள் எல்லோரையும் பௌத்தர்களாக்கியது இற்றைக்கு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கௌதம புத்தர் காலத்தில் நிகழ்ந்ததாகக் கொள்ளக்கூடாது. இது நடந்தது எண்ணிலி கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் உள்ள வேறொரு கற்பத்திலாம். ஒரு கற்பம் என்பது 1000 சதுர் யுகங்கள் கொண்ட 432 கோடி வருடங்களாம். இது பிரம்மாவுக்கு அரை நாள். இவ்வாறு பிரமனுக்கு ஆயுள் அவன் கணக்கில் நூறு வருடங்கள். பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகலிலே 14 இந்திரர்கள் வந்து இருந்து இறந்துபோய் விடுவார்கள். ஒரு மாசத்திலே 420 இந்திரர்கள் இவ்வாறு வந்து மரிப்பார்கள். ஒரு வருடத்திலே 5040 இந்திரர்கள் வந்து போவார்கள். ஒரு பிரம்மா தன்னுடைய ஆயுட்காலத்துக்குள்ளே 540,000 இந்திரர்களைக் காண்பான். மேற்சொன்ன புத்த மதத்தில் ஒழுகிய திரிபுர அசுரர்களை திருபுர சம்ஹாரத்தில் அழித்து அங்கிருந்த இம்மூவரையும் காத்து தன் வாயிற்கடைப் பணியை இறைவன் கொடுத்தருளிய பின்னர் எண்ணிலி இந்திரர்களும், பிரமர்களும் வந்து வாழ்ந்து மாண்டு போயினர். இவ்வுண்மையை மாணிக்கவாசகர் திருத்தோணோக்கத்தின் ஒன்பதாவது பாட்டில் கூறியுள்ளார்.
 
எண்ணுடை மூவர்இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்,
கண்ணுதல் எந்தைகடைத்தலைமுன்நின்றதற்பின்,
எண்ணிலி இந்திரர்,எத்தனையோ பிரமர்களும்
மண்மிசைமால்பலர்மாண்டனர்காண்
தோணோக்கம்.
 
3. பெரிய புராணம் / 12ம் திருமுறை:பெரியபுராணத்தின் திருஞான சம்பந்தர் வரலாற்றிலே அவர் பாடிய திருப்பாசுரத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் இட்த்தில் சேக்கிழார் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.
வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினீனேர்
ஆதி உலகோர் இடர்நீங்கிட ஏத்த ஆடும்
பாத முதலாம் பதிணெண் புராணங்கள் என்றே
ஓது என்று உரை செய்தனர் யாவும் ஓதாதுணர்ந்தார்
-பெரியபுராணம் என்னும் திருத்தொண்டர் புராணம்
 
4. அருணந்தி சிவம்: இதேபோல சைவ சித்தாந்த சந்தான குரவர் நால்வரில் இரண்டாமவராகிய அருணந்தி சிவம் தாம் எழுதிய சிவஞானசித்தியாரில் "வேத ஆகமப்பொருள்களை விரித்து பின்னர் இறைவனுடைய அருளினாலே அருளாளர்கள் தனித்தனியே புராணங்கள், ஸ்மிருதிகள், கலை நூல்களை வகுத்தார்கள் என்று கூறுகின்றார்.
“வேத,சிவாகமங்கள் கூறும் பொருளும் இவை கூறும் பொருளும் ஒன்றே. அவ்வாறில்லை என்று சொல்லிப் பிணங்கும் பேதைகட்கு விடை கூறித் திருத்தல் இயலாது" என்றும் அழகாகக் கூறியுள்ளார்.
 
அருமறை ஆகமம் முதனூல், அவை அனைத்தும் உரைக்கையினால்
அளப்பு அரிதாம் அப்பொருளை அரன் அருளால் அணுக்கள்
தருவார்கள் பின் தனித்தனியே தாம் அறிந்த அளவில்
தர்க்கமொடு உத்தரங்களினால் சமயம் சாதித்து
மிருதி புராணம் கலைகள் மற்றும் எல்லாம்
மெய்ந்நூலின் வழி புடையாம் அங்கம் வேதாங்கம்
சுருதி சிவாகமம் ஒழியச் சொல்லுவது ஒன்று இல்லை
சொல்லுவார் தமக்கறையோ சொல்லொணாதே
-சிவஞான சித்தியார் 266
 
இதேபோல புராணங்கள் வேதங்களில் குறிப்பாகச் சொல்லப்பட்டவற்றை விரிவாக எடுத்துச் சொல்வதால் அவற்றைச் சிறப்புடைய புராணங்கள் என்று சிவஞானசித்தியாரின் இன்னொரு பாடலிலே சொல்லுகின்றார்.
 
புறச்சமய நெறிநின்றும் அகச்சமய ம்புக்கும்
புகல்மிருதி வழிஉழன்றும் புகலும்ஆச் சிரம
அறத்துறைகள் அவை அடைந்தும் அருந்தவங்கள் புரிந்தும்
அருங்கலைகள் பலதெரிந்தும் ஆரணங்கள் படித்தும்
சிறப்புடைய புராணங்கள் உணர்ந்தும் வேத
சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்தும் சென்றால் சைவத்
திறத்தடைவர் இதில்சரியை கிரியா யோகம்
செலுத்தியபின் ஞானத்தால் சிவன் அடியைச் சேர்வர்.
-சிவஞானசித்தியார் 263
 
5. உமாபதிசிவம் அருளிய கோயிற் புராணம்: புறச் சந்தனாசாரியார்களுள் நான்காமவர் உமாபதிசிவம். தமிழில் உள்ள மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் பதினான்கில் எட்டு நூல்கள் இவர் அருளிச்செய்தவையே. இந்த எட்டு நூல்களும் சித்தாந்த அட்டகம் என்று அழைக்கப்பெறுகின்றன. இவர் பௌஷ்கர ஆகம விருத்தி போன்ற வடமொழி நூல்களும் ஆகியுள்ளார். அத்தோடு சிதம்பரத்தின் தல புராணமான கோயிற்புராணமும் இவர் பாடியதே. கோயிற்புராணத்திலே உமாபதிசிவம் பதினெட்டு புராணங்களும் சிவனிடம் இருந்து நந்திதேவர் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டவை எனச் சொல்லுகினேறார்.
 
நாதனருள் பிரியாத நந்திதரச் சனற்குமரன்
வேதவியா தனுக்களிக்க மேன்மையெல்லா மவன்விளங்கிச்
சூதமுனி தனக்குதவச் சோபான வகை தொகுத்த
மூதறிவால் அவன் மொழிந்த புராணமவை மூவாறில்
 
6. கந்தபுராணம்:சைவ சித்தாந்தம் போலவே புராணங்களும் சிவனால் நந்திதேவருக்கு அருளிச்செய்யப்பட்டன. நந்திதேவர் புரணங்களை சநற்குமாரருக்கு கூறினார். பாதராயணர் என்னும் வேதவியாசர் இவற்றை சநற்குமாரரிடம் இருந்து கேட்டு அவற்றை எழுதினார். வியாசர் எழுதிய புராணங்களை சூத முனிவர் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். இந்த விபரம் கந்தபுராணத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ளது.
 
நாதனார் அருள்பெறு நந்தி தந்திடக்
கோதிலாது உணர்சனற்குமரன் கூறிட
வாதராயணமுனி வகுப்ப ஓர்ந்துணர்
சூதன் ஓதியதுமூ வாறு தொல் கதை
-கந்தபுராணம்
 
7. நாகமணிப்புலவரின் நயினை மான்மியம்: ஈழத்து யாழ்ப்பாணத்துத் தீவுகளில் ஒன்றாகிய நயினாதீவு என்னும் நாகதுவீபத்திலே உள்ளது, 64 சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாகியதுமான நாகபூஷணி அம்பாள் கோவில் வரலற்றையும் மகிமையையும் பாடிய நயினை நாகமணிப்புலவர் (1880-1933) புராணங்கள் சிவன் அருளிச் செய்ததாகவே கூறுகின்றார்.
அகண்ட பரிபூரண சச்சி தானந்த
நித்திய சித்தா காசத்திற்
திகழ்ந்திடு நிர்த்தன சுபத்த விரட்சகன்
அக்கயிலை தனிற் தேவி கேட்பப்
புகன்ற புராணங்கள் பதினெட்டு,அவையுட்
காந்தமதிற் பொலிந்த மேலோர்
உகந்திடு தென்கயிலை மலைப் பெருமையை
நந்திக்கு அருளில் உரைத்தானன்றே.
 
ஈங்கிதை முன் நந்தி கணத்திறை வர் சன
காதியருக் கருள, அன்னோர்
பாங்கில் உணர்ந்து அறங்களெலாம் வகுத்த
முனி சூதன் உளம் படியக் கூற,
வாங்கியவன் நைமிமிசமாம் வனத்துறை முனி
வரர்க்கு வகுத்த காதை,
தேங்கு மணித் தீபமுளாள் திறந்தனையே
வரு முணரத் தெரித்த னம்மா.
 
8. ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர்;யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் தாம் எழுதிய சைவவினாவிடை இரண்டாம் புத்தகத்தில் பின் வருமாறு கூறுகின்றார்.
சிவபெருமான் ஆன்மாக்கள் பொருட்டு அருளிச்செய்த முதனூல்கள் எவை?
வேதம்,சிவாகமம் என்னும் இரண்டுமாம்.
வேதத்துக்கு உபாங்கமாகிய நூல்கள் எவை?
புராணம், நியாயம், மீமாஞ்சை, மிருதி என்னும் நான்குமாம்.
புராணமாவது யாது?
பரமசிவன் உலகத்தைப் படைத்தல் அழித்தல் முதலியவைகளைக் கூறும் வேத வாக்கியப் பொருள்களை வலியுறுத்தி விரித்து அறிவிப்பது. உலகத்தின் தோற்றமும், ஒடுக்கமும், பாரம்பரியங்களும், மனுவந்தரங்களும், பாரம்பரியக் கதைகளுமாகிய இவ்வைந்தையும் கூறுதலால், புராணம் பஞ்சலக்கணம் எனவும் பெயர் பெறும். இதிகாசமும் புராணத்துள் அடங்கும்.
                                                                          
மேற்கூறிய வடமொழிப் பஞ்ச இலட்சண வரையறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு தமிழில் எமக்கு மூன்று முக்கிய புராண நூல்கள் உள்ளன. அவையாவன கந்தபுராணம், பெரியபுராணம் எனப்படும் திருத்தொண்டர் புராணம், திருவிளையாடற் புராணம் என்பனவாம்.
1. கந்த புராணம்:வட மொழியில் உள்ள ஸ்காந்த புராணத்துக்கு ஆறு சம்ஹிதைகள் உள்ளன.இவற்றில் ஒன்றாகிய சங்கர சம்ஹிதையில் பன்னிரண்டு காண்டங்கள் உள்ளன. அவ்ற்றில் ஒன்றாகிய சிவரகசிய காண்டத்தின் ஏழு காண்டங்களில் முதல் ஆறு காண்டங்களைத் தமிழில் கந்த புராணமாகப் பாடினார் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்.இதில் பத்தாயிரத்து முந்நூற்று நாற்பத்து ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன. யாழ்ப்பாணச் சைவ சித்தாந்த மரபுக்கு அடித்தளமாய் அமைந்தது இந்த கந்தபுராணம்.
2. பெரிய புராணம்:இது அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களைப்பற்றிச் சேக்கிழார் பெருமானால் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் பாடி அரங்கேற்றப்பட்டது. சிவனால் " உலகெலாம்" என்று அடியெடுத்துக் கொடுக்கப்பட்ட பெருமைக்கு உரியது. திருமுறைகளில் ஒன்றாக வகுக்கப்பட்டு பன்னிரண்டாம் திருமுறையாக உள்ளது. தமிழில் இருந்து வடமொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புராணம் இது. இது வடமொழியில் ”உபமன்னியு பக்த விலாசம்” என்னும் பெயரில் உள்ளது. திருவண்ணாமலை இரமணாசிரம மரபில் படிக்கப்பட்டு வருவது இந்த வடமொழிப் பெரியபுராண நூல்.
3. திருவிளையாடற் புராணம்:இது மதுரை சோமசுந்தரேஸ்வரர் கோவிலின்   ( மீனாட்சி அம்மன் கோவில்) தல புராணமாகும். அங்கு சிவன் புரிந்த அறுபத்து நான்கு திருவிளையாடல்களைக் கூறுவது. இதிலே திருஞானசம்பந்தர் மற்றும் மாணக்கவாசகரின் வரலாறுகளும் உள்ளன.
புராணங்களை புனை கதை என்போரும், புழுகு மூட்டை என்போரும், அறிவிலிகளுக்காக ஆக்கப்பட்ட பயங்காட்டும் கதைகள் என்போரும், சைவத்துக்கு ஒவ்வாதன எனபோரும், சைவர்கள் பதினெட்டுப்புராணங்களில் சிலவற்றைத் தள்ளி சிலவற்றைக் கொள்ள வேண்டும் என்போரும் கூறும் கூற்றுகள் சிற்றறிவுடைய எம்மில் சிலரின் தனிப்பட்ட சமூக, கல்வி, கலாச்சார ஊறல்களுக்கும், இன, மொழி, பிரதேச, அரசியல் சார்புகளுக்கும் இனிப்பாகவும், உவப்பாகவும், ஏறபுடையதாகவும் இருந்தாலும் எமது சமய நூல்களின் கருத்துகளுக்கும், சைவசமய குரவர்களின் வார்த்தைகளுக்கும் மட்டுமல்லாது இன்றும் விரிவடைந்துகொண்டு செல்லும் அண்டவியல் விஞ்ஞான அறிவுக்கும்கூட முற்றிலும் முரணாகவும் புறம்பாகவுமே உள்ளன. எமக்குப் பிரமாணம் இறையிடம் இருந்து காலம் காலமாக மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற வேதாகமங்களும், இறை அருளார்களால் அருளிச்செய்யப்பட்ட திருமுறைகளும், மெய்கண்ட சாத்திர நூல்களுமேயன்றி இன்று வந்து புகுந்துள்ள புதுப்பிரசாரகர்களின் முரண்பட்ட மயக்குகின்ற புத்துரைகள் அல்ல.
 
புராணங்கள் எமது சைவத்தின் கருவூலங்கள். இன்றைய விஞ்ஞான அண்டவியல் உண்மைகளுக்கு ஒத்துப்போகின்ற இந்து சமயத்தின் கால விபரங்களையும், அண்டவியல் விவரணங்களையும், மீண்டும் மீண்டும் தோன்றி நின்று ஒடுங்கும் அண்டங்களையும். இவற்றை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பல்வேறு பிரம்ம, விஷ்ணு, உருத்திர தேவர்களையும் பற்றிய விளக்கமும், அறிவும், உணர்வும் இல்லாமல் வெறுமனே புராணங்கள் பொய் என்றும், புழுகு என்றும், ஆரியர் கட்டி விட்ட கதை, என்றும் பாமர மக்களைப் பயங்காட்டும் உத்தி என்றும் கூறி அலைந்து சைவத்தின் பெயரால் சைவத்தை நசிக்காமல் காப்போமாக.
Last Updated on Monday, 19 January 2015 23:19
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us