inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
சி.சி. - 10 - காண்டல் வாயில் மனம் Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

சிவஞானசித்தியார் - Siva Jnana Siddhiyaar

explanation by  ever at the service of the Guru

R. Lambotharan MD

www.knowingourroots.com

 

காண்டல் வாயில் மனம் தன்வேதனையோடு யோகக்காட்சி என

ஈண்டு நான்காம்; அனுமானம் தனக்கும் பிறர்க்கும் என இரண்டாம்;

மாண்ட உரை தந்திர மந்திரத்தோடு, உபதேசச்சொல் என மூன்றாம்;

பூண்ட அளவைக்கு எதிர்புலன் தன் இயல்பு பொது என்று இரண்டாமே

- சிவஞானசித்தியார் -10-

Knowledge by perception is of four kinds as mechanical, sensory,

Emotional and yogic

Knowledge by Inference is of two as for oneself and for others

Knowledge from Testimony is by three sources,

Mantra, Tantra and upadesa

The knowledge of logical conclusion is

Of two natures, general and specific.

                            - Siva Jnana Siddhiyaar 10-

 

 

Theory of knowledge                         Ways to know the TRUTH

Four types of perceptions:

1. Mechanical or uninvolved perceptions - They don't make any impressions in us.

2. Sensory perceptions-They make superficial impressions in us.

3. Emotional perceptions - They make deep impressions. These impressions will be expressed as continuous and time to time surfacing emotions, expressions and actions. This inturn results in karma both good and bad. This will continue even after our death to our next life.

4. Yogic perception- This is perception beyond the senses which permeate the soul to the enlightenment, salvation or liberation. .

Two kinds of Inference:

1. for oneself    2. for others

Three kinds of testimonies:

1. Mantras- These are spiritual sounds and syllables found in Vedas.

2. Tantras- These are spiritual procedures and rituals found in Aagamas..

3. Upadesa - These are spiritual instructions found in Upanishat section of Vedas, and Jnana paada section of Aagamas and in several PuraNas and Itikaasas. The words and works of the Saints and realized souls are also come under this.  

Experience of the TRUTH is of two kinds:

1. General nature- This is just the common or general perception of the TRUTH by the above mentioned methods.

2. Specific nature- This is the specific or detailed perception of the TRUTH by the above mentioned methods and beyond.  

Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 14:12
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us