inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
சி.சி. 02 - 2அறுவகைச் சமயத்தோர்க்கும் Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

சிவஞானசித்தியார் - Siva Jnana Siddhiyaar

explanation  by  ever at the service of the Guru

R. Lambotharan MD

www.knowingourroots.com

அறுவகைச் சமயத் தோர்க்கும் அவ்வவர் பொருளாய், வேறாம்

குறியது உடைத்தாய், வேத ஆகமங்களின் குறி இறந்து, அங்கு

அறிவினால் மன்னி, அம்மையோடு அப்பன் ஆகி,

செறிவு ஒழியாது நின்ற சிவன்அடி சென்னி வைப்பாம்.

-சிவஞான சித்தியார் பாடல் 02-

As the ultimatum of all different religions

Of the past, present, and future of four into six categories

Still beyond that ultimatum, When the Sacred texts 

Become ineffective in revealing;

You by Grace was perceptible in my knowledge,

Without the bias of dilution, as all pervasive

Inseparable eternal father and mother, O Shiva!

We salute to your feet by laying our head down there.

- Siva Jnana Siddiyaar, 02-

Four into six religions:

1. Religions, they don't believe in God, which are Materialism, Jainism and four kinds of Buddhism, altogether six come within this outer most circle.

2. Religions which believe in God but not known about the three eternal realities of God, souls and the bondage are in the second category. Niyaaya( Logic), Saangya, Yoga, Meemamsa ( ritualists), VaishNava and Vedanta are the six types of religions in this second category in the next inner circle.

3. Religions acknowledge the existence of three fold realities of God, souls and bondage come under the third category forms the inner circle. But they don't acknowledge the existence of the prime fetter aaNava ( the darkness of ignorance) as one of the bondage of the soul.

4. Religions acknowledge the bondage of aaNava,as the prime fetter come under this fourth category forms the inner most circle. But they differ in the description of final state of liberation.

5. Saiva Siddhanta is the centre which proceeds on the footing that every religion or belief system has a place in the schema evolution to the ULTIMATE TRUTH (Mei). Each is a rung in the ladder, and a necessary one at that, Life is a growth from truth to TRUTH.

Quotation 1.

பேணித் தொழுமவர் பொன்னுலகு ஆளப் பிறங்கருளால் ஏணிப்படிநெறி இட்டுக் கொடுத்து

                                                     - தேவாரம், அப்பர் சுவாமிகள்-

For those worshipers to reach the eternity of golden world, He puts the step ladder path with the rungs of different belief systems. -Thevaaram song by St. Appa-.

Quotation 2. 

முத்தியை முற்ற வைத்தார்; முறை முறை நெறிகள் வைத்தார்

                                      - தேவாரம், அப்பர் சுவாமிகள்-

He kept the liberation as the ultimatum; and several intermediate steps and paths until then - Thevaaram song by St Appar-

Quotation 3. 

அறுவகைச் சமயம் வைத்தார்

         - தேவாரம், அப்பர் சுவாமிகள்-

He has made six fold religions (to reach Him) - Thevaaram song by St. Appar-

Quotation 4.  Life is the soul's nursery, the training place for the destinies of eternity. - Thackery

Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 14:12
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us