inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
சி.சி. 03 - என்னை இப்பவத்தில் சேரா வகையினில் எடுத்து Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

சிவஞானசித்தியார் - Siva Jnana Siddhiyaar

explanation  by  ever at the service of the Guru

R. Lambotharan MD

www.knowingourroots.com

என்னை இப்பவத்தில் சேராவகை எடுத்து, என் சித்தத்தே

தன்னை வைத்து, அருளினாலே தாள்இணை தலைமேல் சூட்டும்

மின்அமர் பொழில்சூழ் வெண்ணெய் மேவிவாழ், மெய் கண்டான் நூல்

சென்னியில் கொண்டு, சைவத் திறத்தினைத் தெரிக்கலுற்றாம்

                    - சிவஞானசித்தியார்- 03-

பவம்- உலகு; தாள்- பாதம்; வெண்ணெய்- திருவெண்ணெய் நல்லூர்

 

Taking me without getting lost in this world of births and deaths

Putting Himself in my conscious; by his grace putting his feet on my head;

Mei KaNdaan of VeNNai Nallur with beautiful parks clouded with lightening clouds,

His text as the prime in my head, I am going to explain the intricacies of Saivam 

                                   - Siva Jnana Siddhiyaar -03-

Quotation 1.

The author Arul Nanthi was the Guru for the clan of Mei KaNadaar family. When Mei KaNdaar's father Atchyutha kaLappaaLar approached his Kula Guru for guidance to beget a son, Arul Nanthi directed the couple to go the Temple of Thiru PeNaakadam, take bath in the three sacred ponds and worship the Lord there. That's how; they got the Son Mei KaNdaar whose real name was Svedhana PerumaaL.

When two years old Svedhana PerumaaL was playing in front of his maternal uncle's home in Thiru VeNNai Nallur, Sage Paramchothi who was travelling in the astral plane happened to see him. Struck by the mature state of the child's soul and directed by the will of the Almighty Shiva, Paramchothi came down, gave Deeksha and Sanyaasa to the child and instructed SIVA JNANA BODHA, the sacred twelve aphorisms, part of Raurava Aagama and requested him to make this message available in Tamil. He was named as Mei KaNdaar by the sage Paramchothi, which is the direct translation of his Guru's name Satya Jnana Darshini.

After staying in the state of Nishta, union with God in the Temple of Swayambhu Pillaiyar in the village for fourteen days, Mei KaNdaar made the twelve aphorisms in Tamil consists of 40 line, 216 words. This is the essence of the TRUTH. Considering the difficulties in interpreting such a concise and condensed message of TRUTH, Mei KaNdaar himself wrote explanatory notes and poems for this. He started teaching and spreading this message from his place. Many people started coming to him, even though he was a child.

Hearing this, that the small boy, who actually born from the advice he gave to his parents, is teaching Siva Jnana Bodham, Arul Nanthi was amused. He wanted to check himself the ability and the wisdom of the child. Mei KaNdaar was teaching to the disciples when Arul Nanthi went there. The lesson was about the aaNava, the prime fetter of the soul. Observing the class for some time, Arul Nanthi interrupted with a question, "what is the nature of aaNava?". "The state you are in now" was the answer form the child prodigy Mei KaNdaar.

This one word was enough for the AruL Nanthi, who was matured with all the knowledge of Jnana from his study and practice but in short of experiencing the TRUTH by himself. This elderly Brahmin Guru of the clan, fell at the feet of this child Mei KaNdaar who was from the fourth caste. He became the prime disciple of Mei KaNdaar and wrote this text Siva Jnana Siddhiyaar based on his Jnana Guru Mei KaNdaar's text of SIVA JNANA BODHAM. This is the message conveyed in this stanza.

 

Quotation 2.

For who those mastered all the spiritual texts will get the benefit comparable to that comes from a word from the Real Guru? Will drinking the ocean water quench one's thirst? Tell this firmly.

                                               - Thiru KaLitru Padiyaar, song 06-

Quotation 3.

This stanza expresses the following points in our spiritual journey towards liberation.

 

1. Purpose of the Real Guru

2. Power of the Real Guru

3. Compassion of the Real Guru

4. Importance of the Real Guru

5. Respect of the Real Guru

6. Attitude of the disciple.

Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 14:12
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us