inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
சி.சி. 05 - மறையினால் அயனால் மாலால் Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

Siva Jnana Siddhiyaar

explanation by  ever at the service of the Guru

R. Lambotharan MD

 

மறையினால் அயனால் மாலால் மனத்தினால் வாக்கால் மற்றும்

குறைவுஇலா அளவினாலும் கூறஒணாது ஆகிநின்ற

இறைவனார் கமலபாதம் இன்றுயான் இயம்பும் ஆசை

நிறையினார் குணத்தோர்க்கு எல்லாம் நகையினை நிறுத்தும் அன்றே

-சிவஞான சித்தியார் -05-

My desire to describe the lotus feet of the Almighty Lord

Which could not be explained by the Sacred Texts (Vedas),

By the Lord of creation (Brahma), by the Lord of sustenance (Vishnu),

by the search of mind,

Words and by the faultless logical measures;

Will cause laughter to the perfected ones.

                   - Siva Jnana Siddhiyaar – 05-

 

Quotation 1.

Sacred texts of Vedas proclaim you as their Lord!

You are the deepest of all depths, widest of all widths

And the minute of the minute

- Thiru Vaasakam by St. MaaNikka Vaasakar-

            

 

வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே

                                       - திருவாசகம்-

 

Quotation 2.

Impossible to be comprehended by our thoughts

                                  - Thiru Vaasakam by St MaaNikka Vassakar-

 எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி

                             - திருவாசகம்-

 

Quotation 3.

Even the Gods of trinity (Brahma, Vishnu and Rudra) didn't know you; what to speak about others.

                           - Thiru Vaasakam of St. MaaNikka Vaasakar-

மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார்

                           - திருவாசகம்-

 

Quotation 4.

When the Sacred texts  become ineffective in revealing  you

                                                 - Siva Jnana Siddhiyaar song – 02-

….வேத ஆகமங்களின் குறி இறந்து’”

                    - சிவஞானசித்தியார் பாடல் 2-

 

 

Quotation 5.

Brahma, who is the Lord of Saraswathi, the Goddess of knowledge tried in vain to know the top of the splendor appeared in front. This tells us that one cannot know the TRUTH, by the intellectual exercise of his possessed knowledge and education. VishNu, who is the Lord of Lakshmi, the goddess of wealth, couldn't find the bottom of the splendor. This tells us that, one cannot comprehend the TRUTH, by doing charities and good deeds by his possession of wealth.

                           Siva PuraaNam-

Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 14:10
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us