inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
மரண ஆசௌசம் அல்லது மரணத் துடக்கு Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

மரண ஆசௌசம் அல்லது மரணத் துடக்கு

குருவடி பணிந்து

வைத்திய கலாநிதி இ. லம்போதரன் MD

www.knowingourroots.com

ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு மரணம் நிகழும்பொழுது அதனால் அக்குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆசௌசம் மரண ஆசௌசம் எனப்படும். இதையே மரணத் துடக்கு என்றும் கூறுவர்.துடக்கு என்றால் பாதிப்பு. துடக்கு என்ற சொல் இந்தப்பொருளிலே சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் 51வது பாடல் உரையிலே கையாளப்பட்டிருக்கின்றது. பலர் அந்த ஆசௌசம் அல்லது துடக்கு சுகாதார காரணங்களுக்காக அநுட்டிக்கப்படுகின்றது என்று கூறுவது ஆதாரமற்ற தவறான கருத்து.   .

1. குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்தால் அதனால் ஏற்படும் துடக்கு பிராமணர்களுக்கு இது பத்து நாட்கள்; க்ஷத்திரியர்களுக்கு பதினைந்து நாட்கள்; வைசியர்களுக்கு இருபது நாட்கள். சூத்திரருக்கு முப்பது நாட்கள்

2. எதிர் பாராத விபத்து மற்றும் கொலை போன்றவற்றால் ஏற்படும் துர்மரணங்களுக்கு ஆசௌச காலம் 45 நாட்கள் அல்லது 90 நாட்களாகக் கொள்ளலாம். இது குடும்பத்தவர்களின் மனநிலையை அநுசரித்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

3. தற்கொலையால் ஏற்படும் துர் மரணங்களுக்கு இந்த ஆசௌச காலம் ஆறு மாதங்களாகும். ஆயினும் யுத்தத்திலே சென்று போரிட்டு மரித்தவர்களுக்கும், தர்மத்தைக் காக்க தம்முயிரை ஈந்தவர்களுக்கும், பெண்களை, அபலைகளை, பசுக்களை, பிராமணரை, இறை சொத்தைக் காக்க தம்முயிரை ஈந்தவர்களுக்கும், தமது கற்பைக்காப்பாற்ற தமது உயிரை மாய்த்த

பெண்களுக்கும், கணவன் இறந்தபின் அவன் சிதையில் தானும் ஏறி உயிர் விட்ட பெண்ணுக்கும் இந்த விதி இல்லை. இவர்கள் மரணம் புண்ணிய மரணம் ஆதலால் இவர்கள் நற்கதி அடைவார்கள். இவர்களின் மரணத்துக்கு முன்னர் கூறிய படியே சதாரணமாகவே ஆசௌச காலம் அமையும். ஆயினும் மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக அல்லாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் பித்ரு லோகத்தையோ மேல் உலகங்களையோ அடைய முடியாமல் அலைவார்கள்.எவர்கள் ஆத்மஹத்தி செய்தவர்களோ அவர்கள் அடையும் உலகங்கள் காரிருள் கவிந்த அசுர உலகங்களேயாம் - ஈசவாஷ்ய உபநிஷத்து.  

4. கர்ப்பத்தின் முதல் ஆறு மாதங்களில் கருச்சிதைவு ஏற்பட்டால் எத்தனை மாதத்தில் கரு கலைந்ததோ அத்தனை நாட்கள் தாய்க்கு மாத்திரம் துடக்கு. உதாரணமாக நான்காம் மாதம் கருச்சிதைவானால் பிராமணப் பெண்ணுக்கு நான்கு நாட்கள் பிறப்புத் துடக்கு. மரணத் துடக்கு இல்லை. ஏனையோருக்கு இதன் மூன்று மடங்கு அதாவது 12 நாட்கள் துடக்கு. தந்தைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துடக்கு இல்லை. அவர்கள் எந்த விதமான கருமங்களும் செய்யவேண்டியதில்லை.

5. ஏழாம் எட்டாம் ஒன்பதாம் மாதங்களில் இவ்வாறு குழந்தை பிறந்து இறந்தாலோ, அல்லது இறந்து பிறந்தாலோ தாயுக்கும் தந்தைக்கும் முன் சொன்னவாறே பூரண பிறப்புத் துடக்கு உண்டு. மரணத்துடக்கு இல்லை. எந்த விதமான சடங்குகளும் இல்லை. துடக்கு உறவுகளுக்கு கேள்விப்பட்டதில் இருந்து துடக்கு. இது அவர்கள் தலை முழுகியவுடன் கழியும்.

6. நிறை மாதத்தில் குழந்தை பிறந்து இறந்தாலும், இறந்து பிறந்தாலும் இவ்வாறே பிறப்புத் துடக்கு உறவுகளுக்கு உண்டு. ஆனால் இதற்கு மரணத்துடக்கு இல்லை. சடங்குகள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை.

ஊர்க்குழந்தைகளுக்கு நீர், பால், பாயாசம் போன்ற திரவ உணவுகள் அல்லது பால் சோறு, தயிர் சோறு கொடுக்க வேண்டும்.

7. பல் விழுந்து முளைப்பதற்கு முன்னர் அல்லது உபநயனத்துக்கு முன்னர் அதாவது ஏழு வயதுக்கு முன்னர் உள்ள பிள்ளைகள் இறந்தால் அது பால மரணம். சோதிடத்தில் இதை பால அரிஷ்டம் என்று கூறுவர். இவர்களுக்கு தகனம் இல்லை. ககனமே ( புதைத்தல்) உண்டு. மரணத்துடக்கு துடக்கு முன் சொன்னது போல உறவுகளுக்கு உண்டு. துடக்கு கழியும்போது ஊர்க்குழந்தைகளுக்கு பால், பாயாசம், உணவு என்பவற்றை வழங்க வேண்டும். துடக்கு கழியும்போது செய்யும் உதக கும்ப தானத்தை தவிர வேறு சடங்குகள் தானங்கள் தேவையில்லை. உதக கும்ப தானம்- (பொற்) குடத்தில் பால், நெய் நிரப்பி அவற்றை பிராமணருக்குத் தானமாக கொடுத்தல். ஆதாரம்- அகோர சிவாச்சாரியார் பத்ததி, ஆசௌச தீபிகை, பராசர ஸ்மிருதி, கருட புராணம்

8. ஏழு வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் இறந்து போனால் பெரியவர்கள் இறந்ததுபோலவே அவர்களுக்கு தகனம் உண்டு. விருஷோற் சர்க்கம், உதக தானம் முதலியவற்றைச் செய்ய வேண்டும். ஆண்டுத்திவசம் ஒரு வருடத்தில் செய்யலாம். ஆனால் அதற்குப் பின்னர் வருடாவருடம் செய்யும் திவசம் இல்லை. ஆனால் பிள்ளையின் தந்தை தன் இறந்த தகப்பனுக்கு தர்ப்பணம் செய்யும் திவசம் மாலயம் அமாவாசை காலங்களில் இந்தப்பிள்ளையையும் கருதி தர்ப்பணம் செய்யலாம். இவர்களுக்கு பால், தயிர், வெல்லம் கலந்து பிண்டம் போட வேண்டும். குடை தீபம் முதலியவற்றை தானம் கொடுக்க வேண்டும். இயலுமானவரை பதின் மூன்று அந்தணர்களுக்கு குடை, மோதிரம், பலகை, ஆடை, ஆபரணம், தீபம் முதலியவற்றைத் தானமாகக் கொடுத்தல் வேண்டும். இல்லாவிடின் இறந்தவர் மரமாகப் பிறப்பார். ஆதாரம்- அகோர சிவாச்சாரியார் பத்ததி, ஆசௌச தீபிகை, கருட புராணம்.

விருஷோற் சர்க்கம்- காளைக்கன்று ஒன்றைத் தகுதியான பிராமணனுக்கு தானமாக அளித்தல். இதை ஒருவர் தான் வாழும் காலத்திலும் செய்யலாம். அல்லது இறக்கும் பொழுதாவது செய்யலாம். அல்லது அவர் இறந்தபின் அவரின் புத்திரர்கள் செய்யலாம். 

சபிண்டீகரணம்- இறந்தவருக்கு முன் மாண்ட அவரின் மூன்று தலைமுறையினரின் பிண்டத்துடன் இறந்தவரின் பிண்டத்தையும் ஒன்று சேர்ப்பது சபிண்டீகரணம். இதனால் இறந்தவரின் ஆவி பிரேதத்துவம் நீங்கப்பெற்று பிதிர் தேவர்களோடு சேர்ந்து கொள்வர். ஏழு வயதுக்கு மேல் வாழ்ந்து மரிப்பவர்களுக்கே பிரேரத்துவம் ஏற்படும் தன்மை உள்ளதால் ஏழு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மரித்தால் அவர்களுக்கு சபிண்டீகரணம் இல்லை. பிரேரத்துவம் பெற்ற ஆன்மாக்கள் மேலான சுவர்க்க லோகங்களுக்கும் போகாமல் இயம லோகத்துக்கும் போகாமல் மீண்டும் பிறப்பும் எடுக்காமல் அலைந்து கொண்டிருப்பர். இந்த ஆன்மாக்களுக்கு வைரவக் கடவுளே தலைவர். வைரவ வழிபாடு இந்த ஆன்மாக்களின் நற்கதிக்கு உதவுவதுடன் இவைகளின் தீய சேட்டைகளையும் தடுக்கும்.

தானம்; தகுதியான அந்தணருக்கே தானம் செய்ய வேண்டும். வேத சாஸ்திரங்களைக் கற்றுணர்ந்த உத்தமரான அந்தணருக்கே தானம் கொடுக்க வேண்டும். அத்தகையவர்தான் தானம் பெற்ற பொருளின் தன்மையை அறிவார். அவ்வாறில்லாமல் வேத சாத்திரங்களைக் கற்றுணராத எவரும் பெயரளவில் பிராமணராக இருந்து நல்லொழுக்கம் இல்லாதவராகவும் இருந்தால் அவருக்கு அளிக்கும் தானம் எந்தவித புண்ணிய பலனையும் தராது. காரணம் தானம் பெற்றவர் தான் பெற்ற பொருளின் தானச்சிறப்பு அறிய மாட்டார். இது நற்பலனுக்கு மாறாக நரகத்தை அளித்துவிடும். தானம் வாங்குபவரும் தம்முடைய தகுதி அறிந்து வாங்க வேண்டும். அவ்வாறு தகுதி இல்லாத ஒருவர் தானம் பெறுவாராயின், அவர் நரகம் புகுவதோடு, அவருடைய தலைமுறைகளுக்கும் நரக வாழ்வே கிடைக்கும்.ஆதாரம்- கருட புராணம்.

                   இவ்வாறு தகுதி இல்லாமல் பெயர் அளவில் பிராமணராக இருந்து தானம் வாங்குபவர்கள்  தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மன சஞ்சலம், மனநோய், காரணம் காண முடியாத உடல் நோய்கள், குடும்ப உறவுகளில் பிரச்சினைகள், தம்பதிகளிடையே பிரச்சினைகள், பிள்ளைகளில் பிரச்சினைகள் போன்ற பல விதாமன துன்பங்களில் ஆழ்ந்து அழுந்துவதை நாம் நாளும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் காண்கிறோம்.

தானம் கொடுக்கும் பொருள் கொடுப்பவரின் தகுதிக்கு சிறந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும். உள்ளதில் மலிவான பொருட்களையும், தரம் குறைந்த பொருட்களையும் தானம் என்ற பெயரில் கொடுப்பது பெரும் பாவம். தானம் வழங்கும் இடமும் நல்ல தலமாக இருந்தால் சிறப்பு. இதனால்தான் பலர் புண்ணிய தல யாத்திரைகள் செய்யும்போது அத்தலங்களில் தானம் வழங்கும் வழமையைச் செய்கிறார்கள். தானம் வாங்குபவரும் உத்தமராக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு தானம் கொடுப்பவர் மனத்தூய்மையுடனும், என்னால் இதற்கு மேலும், இதனிலும் சிறப்பாகவும் கொடுக்க முடியவில்லையே என்ற மனோபாவத்தடனும் அமைந்து, தானம் கொடுக்கும் பொருளும் கொடுப்பவரின் சக்திக்கு ஏற்ப சிறப்பாகவும் தரமானதாகவும் அமைந்து, கொடுக்கும் இடமும் நல்ல தலமாக அமைந்து, தானம் பெறுபவரும் உத்தமாரக அமைந்து விட்டால் கொடுக்கப்படும் தானம் கோடி பங்கு பலனைத்தரும். ஆதாரம்- கருட புராணம்   

 

Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 13:55
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us