inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

 

 

SCIENCE OF SAIVA SIDDHANDA

Knowing our roots is dedicated for the exposure, expression and explanation of our heritage, culture, wisdom, spirituality, religion, philosophy, language, literature and healing for a meaningful, integrated, sustainable, holistic, healthy lifestyle with respectful, un-exploiting relationship and interactions with our fellow humans, living beings, and mother nature in the name of ancient wisdom of Saiva Siddhanta, the conflict free faith, cosmic truth and lifestyle

Statement of Faith

 


 சைவத்தின் குரல் - voice of saivam


 தொடர்புகளுக்கு...

மெய்யகம் - The Temple of Truth

5633 Finch Ave East Unit  1

Scarborough, ON.  M1B 5K9

Canada

Email :       satsang@knowingourroots.com

 


 

 
 Jan 26th 2020
16:00  TO 18:30 EST 
Youth and Kids Classes 

 19:00 TO 21:30 EST 

 There is NO Satsang today ( Jan Sun 26th 2020)

 

 
சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
 
 
 
 
 
 

 

Home
அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும். Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
   
   

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.
குருவடி பணிந்து
இ.லம்போதரன்MD
 
தென்பால் உகந்தாடுந் தில்லைச் சிற்றம்பலவன்
பெண்பால் உகந்தான் பெரும்பித்தன் காண் ஏடி
பெண்பால் உகந்திலன் ஏற் பேதாய் இரு நிலத்தோர்
விண்பால் இயோகெய்தி வீடுவர் காண் சாழலோ
-திருவாசகம்
வேதங்களின் புருஷஸூக்தம் பேரண்டத்தை ஒரு பிரமாண்டமான மனித உருவில் மஹா புருஷனாகக் கண்டு வணங்குகின்றது. உபநிடதங்களின்தஹரவித்தைஎம்முள்ளே உள்ள ஆகாசத்தைக்கூறி அதன் மத்தியில் உறைகின்ற புருஷனை உபாசிப்பதைப் பற்றிப் பேசுகின்றது. சைவம் எம்முடலிலே அண்டத்தையும், அண்டத்திலே எம்மையும் காணும் ஒரு பெரும் அறிவுப்புரட்சியைப் பேசுகின்றது. இது எமது வானியலையும்,அறிவியலையும்,உளவியலையும், இறையியலையும் ஒருங்கே ஊடறுத்த, சைவத்துக்கே உரிய ஒரு புதிய பரிணமிப்பான பேரண்ட உள இறை அறிவுப் பொக்கிஷமாகும். இவ்வாறு அண்டத்திற்கும்,பிண்டத்திற்கும் ( உடல்) உள்ள ஒரே தன்மையான ஒத்த இயல்புகளை ஒற்றுமைகளைக் கூறுவது திருமூலர் காலத்திலிருந்து இன்று வரை இருந்து வருகின்ற சித்தர்களின் மிக முக்கியான வெளிப்பாடாகும். இதுவே தமிழர்களின் அறிவியல்; இதுவே தமிழர்களின் அண்டவியல்;இதுவே தமிழர்களின் உளவியல் மற்றும்  இறையியல்  தத்துவம். வேறெங்கும் காணப்படாத இந்தப் புரட்சிகரமான கருத்துகள் சைவத்திலேயே காணப்பட்டாலும் இவை கால,தேச,சமூக, சூழ்நிலை வரையறைகளைக் கடந்து எல்லா மக்களுக்கும்,எல்லா இடங்களுக்கும், எல்லாக் காலத்துக்கும் உரிய உலகளாவிய  உண்மையாகும். இதுவே படைப்பின் உள்ளே பொதிந்து, புதைந்து எங்கும் வியாபகமாயும், எல்லாவற்றிற்கும் உள் ஆழத்திலேயும் உள்ள ஒத்த அமைப்பை,இயக்கத்தை,செயற்பாட்டை  விளக்குகின்ற, வெளிப்படுத்துகின்ற சூத்திரமாகும்.  (The Theory of All)
 
அண்டம் முழுவதுமே கருஞ்சுழியின் (black hole) சூட்சுமமான இருப்பு  நிலையில் இருந்து தூலமான இருப்பு நிலைக்குத் (from the subtle to the gross existense) தள்ளப்பட்டு வந்தவையே. (Steven Hawkins, Ex Head of the Department of Physics, Cambridge University, UK).இந்தப் பேரண்டம் கருஞ்சுழியில் சூட்சுமமான இருப்பில் இருந்து தூலமான இருப்புக்கு வந்து மீண்டும் முடிவில் சூட்சுமத்திலேயே சென்று ஒடுங்குவது கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் எடுக்கும் இந்த சுழற்பாட்டினூடாக மீண்டும் விரிந்து வெளிப்படவே.
 
அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அளப்பருந் தன்மை வளப்பெருங் காட்சி
ஒன்றனுக் கொன்று நின்றெழில் பகரின்
நூற்றொரு கோடியின் மேற்படவிரிந்தன
-திருவாசகம் -திருவண்டப்பகுதி
இவை எல்லாம் சக்தியின் வெளிப்பாடே. இங்குதான் சக்தியில் இருந்து சடமும்,சடத்தில் இருந்து சக்தியும் பரிணமிக்கும் மாற்றத்தைக் காண்கின்றோம்.(Albert Einstein, Father of Quantum physics and Relativity) .இந்தப் பேரண்டத்தின் தோற்றமும்,இருப்பும்,ஒடுக்கமும் சடசக்தியின் விருத்தியும் (development), பரிணமிப்பும்(evolution),உருமாற்றமும் (metamorphosis),பகுதிகளுமான (fragmentation)விளையாட்டே. இந்த சட சக்திக்கு அறிவும் இல்லை; உணர்வும் இல்லை. ஆகவே இவையெல்லாம் தானாகவே நடைபெற முடியாது. இந்தச் சடசக்தியை இயக்குவது உணர்வும், அறிவும் உள்ள ஒரு சக்தியே. அண்ட சராசரங்கள் யாவற்றையும் படைத்துக், காத்து, ஒடுக்குகின்ற இச்சக்தியை சித் சக்தி என்கின்றது சைவம்.  சித் சக்திக்கு விருத்தி, பரிணாமம், உருமாற்றம், பகுப்பு இல்லை. உணர்வும், அறிவும் உள்ள இந்த சித்சக்தியைத்தான் நாம் ஸ்ரீசக்கரத்திலும், அதன் முப்பரிமாணத் தோற்றமாகிய மஹாமேருச்சக்கரத்திலும்,சிறப்பாக இச்சக்கரத்தின்  மைய உச்சியில் உள்ள முக்கோணமாகவும் உருவகப்படுத்தித் தியானிக்கின்றோம். இம் முக்கோண பீடமே சிவலிங்க வடிவத்தில்  வட்ட மானவடிவமான பீடமான ஆவுடையார்.
நாம் காணும் அண்ட சராசரமெங்கும் அடிப்படையாக இரு இயக்கங்களே உள்ளன; ஒன்று நேர் கோட்டு இயக்கம்; மற்றது சுழற்சி இயக்கம்.இதுவே நாம் எழுதும் பிள்ளையார் சுழி. நாம் காணும் இச் சடவுலகின் அசைவும் இயக்கமும் இறையினதும் சக்தியினதும் இந்த அசைவினதும், இயக்கத்தினதும் பிரதிபலிப்பேயாம். சிவலிங்கம் என்பது சுழற்சியான சக்தியை நிலையான நேரான நாதம் அல்லது சிவம் ஊடறுத்து நிற்கும் இணை வடிவு ஆகும். சைவர்களாகிய நாம் இவ்வாறு சிவலிங்கத்தை எக்காலத்துக்கும் உரிய அண்டவியல்- அறிவியல்- இறையியல் யாவும்  ஒருங்கிணைந்த, உள்ளடங்கிய ஒரே வடிவாகக் காண்கின்றோம். 
 
இறையை நாதம் என்கின்ற சிவம் அல்லது அப்பன் என்ற ஆண் வடிவும் பிந்து என்கின்ற சக்தி அல்லது தாய் என்ற பெண்வடிவும் இணைந்த ஒருமித்த அம்மையப்பர் வடிவில் எப்பொழுதும்,எங்கும் காணும் தரிசனம் சைவத்தின் முனைப்புண்மை. சடவுலகில் நாதம், பிந்து என்னும் சட தத்துவங்கள் இந்த உயிர்ப்பான அம்மையும் அப்பனும் தொழிற்படும் சடமான தளங்களாம். எம்மில் இந்த நாதம்,பிந்து இரண்டின் அருட்டலே மூலாதாரத்தில் உள்ள குண்டலினியின் எழுப்பலாம். குண்டலினி அருட்டப்பட்டு மேலெழும்போது அதுசுவாதிட்டானம்,மணிபூரகம்,அநாகதம்,விசுக்தி,ஆக்ஞை, சகஸ்ராரம்ஊடான ஆறு ஆதாரச் சக்கரங்களினூடுசிரசு வரை மேல் நோக்கிப் பாய்ந்து சிவயோக அனுபவமாகிய புதிய பரவச நிலையை,உணர்வை,பார்வையை, புரிதலைத்,தெளிவை,தரிசனங்களை,விளக்கங்களை வெளிப்படுத்துகின்றது.
 
”.................................சமாதியான் மலங்கள் வாட்டிப்
பொருந்திய தேச கால இயல்பகல் பொருள்க ளெல்லாம்
இருந்துணர் கின்ற ஞான மியோகநற் காண்ட லாமே”
-சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் 13.
இக் குண்டலினி சக்தி அருட்டப்பட்டுக் கீழ் நோக்கிச் செல்லும் போது உலக வாழ்க்கையில் பாலியல் இன்பமாகப் பரிணமிக்கின்றது. ஆண்,பெண்,அலி,பிறழ்பாற் சேர்க்கையாளர் என்று எம்மில் ஒவ்வொருவரிலும் ஏற்கெனவே இந்த நாதம் என்கின்ற ஆண்மையும் பிந்து என்கின்ற பெண்மையும் வெவ்வேறு விகிதத்தில் வெளிப்படவும், தொழிற்படவும் செய்கின்றது. உயிரினங்கள் யாவற்றிலும் ஆண்மையாகவும், பெண்மையாகவும் வெளிப்படுவதும், பாலியல் உந்தலினூடு தொழிற்படுவதும் இந்த நாதம், பிந்து என்னும் சிவமும் சக்தியுமே. ஆணில் பெண்மையும் பெண்ணில் ஆண்மையும் கலந்துதான் காணப்படுகின்றது. பொதுவாக ஆண்களில் நாதம் மிகுந்தும் பிந்து குறைந்தும், பெண்களில் பிந்து மிகுந்தும், நாதம் குறைந்தும் தொழிற்படவும், வெளிப்படவும் செய்கின்றன. இவ்வாறில்லாமல் ஆண்களில் பிந்துவும், பெண்களில் நாதமும் மிகுந்து செயற்படும்போது நாம் காணும் பல வகையான பிறழ் பாற் சேர்க்கையாளர்கள் வருகின்றார்கள்.
 
இயல்பாகவே அநாதியாகவே நாத பிந்து சமநிலையில் உள்ளது ஆணுமிலி, பெண்ணுமிலி, அலியுமிலியான இறை ஒன்றே. இதையே சைவர்களாகிய நாம் ஆண் பாதி,பெண் பாதியான அர்த்த நாரீசுவர வடிவில் காண்கின்றோம். ஆனால் இயல்பாகவே இச்சமநிலையில் இல்லாத உயிரினங்கள் ஒவ்வொன்றும் தம்மில் உள்ள இந்த நாதம்,பிந்து உந்தல்களின் அகச்சமநிலையை நாடிப் புறத்தே பாலியல் நாட்டத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள். இது மிகச்சிறிய கண்ணுக்குத் தெரியாத பற்றீரியாக்கள் போன்ற நுண்ணுயிர்களில் இருந்து மனிதர் போன்ற சிக்கலான உயிரினங்கள் வரை பொருந்துகின்ற உண்மையாகும்.
இதுவே உயினங்களில் உள்ள இனப்பெருக்கத்துக்கான பாலியல் உந்துதல் ஆகும். இதுவே அவற்றின் இருப்புக்கான உந்துதலுமாகும். இதுவே அவற்றின் இருப்பு நிலையைப் பேண முயலும் தக்கவைத்தலுகான உந்துதலுமாகும். இதுதான் உயிர் வாழ்வனவற்றின் அக உந்தல் அல்லது அசைவு.
 
இந்த நாதம் பிந்து என்னும் சிவ சக்தி தத்துவங்களினூடான தொழிற்பாடே உயிரற்ற சடப்பொருட்களையாக்கும் துணிக்கைகளான அணுக்களிலும் உள்ள நேரேற்றம் உள்ள புரோத்தன்களினதும் எதிரேற்றம் உள்ள இலத்திரன்களினதும் அகச்சமநிலை நாடிய கவர்ச்சியையும் அசைவையும் விளக்கும் அண்டப்பேரறிவியல். துணிக்கைகளே அற்ற சட சக்திகளான அணுச்சக்தி,ஒளி,ஒலி,மின்சாரம்,மின்காந்தம்,ஈர்ப்பு,காந்த போன்ற சடசக்தி வடிவங்களும் கூட அகச்சமநிலை நாடி நேர் எதிர் முனைகளாகத் தொழிற்படுவதை விளக்கும் அண்டப்பேரறிவியல் இதுவே. இதுவே காரணமாக அண்டங்களின் இருப்பும், சுழற்சியும், இயக்கமும் முடிவில் ஒடுக்கமும், மீண்டும் தோற்றமும் நடந்தேறுகின்றது.  இதுதான் இந்தப் பேரண்டத்தின் அசைவு அல்லது சுழற்சி.
 
இதற்குப் பின்னால் ஒரு பேரறிவு இருப்பதனால் இது எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் நடந்தேறுகின்றது. இதுவே எமது விஞ்ஞான,தொழில் நுட்ப,தொடர்பாடல்களின் தொடர்ந்தேர்ச்சியான தேடல். இது வானியலின் அண்டப்பேரறிவியல்;உளவியலின் அண்டப்பேரறிவியல்;பௌதிகத்தின் அண்டப்பேரறிவியல்;சமூகவியலின் அண்டப்பேரறிவியல்;இறையியலின் அண்டப் பேரறிவியல்;பாலியலின் அண்டப்பேரறிவியல்;ஆத்மீகத்தின் அண்டப்பேரறிவியல்;இதுவே ஆண் என்றும் பெண் என்றும் சகல உயிரினங்களும் முனைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதைக்காட்டும் அண்டப்பேரறிவியல்;இதுவே முழுமையான அண்டப்பேரறிவியலின் வடிவு. இந்தப் பேரண்டஅறிவியலின் தரிசனத்தைத்தான்அப்பர் சுவாமிகள்“….கண்டறியாதன கண்டேன்”என்றுதிருவையாற்றுப் பதிகத்தில்பாடுகின்றார். 
         
காதல் மடப்பிடி யோடும் களிறு வருவன கண்டேன்…”
கோழிபெடை யொடும் கூடிக் குளிர்ந்து வருவன கண்டேன்…”
“வரிக்குயில் பேடையொடு ஆடி வைகி வருவன கண்டேன்…”
“சிறையிளம் பேடையொடு ஆடிச் சேவல் வருவன கண்டேன்…”
“பேடை மயிலொடும் கூடிப் பிணைந்து வருவன கண்டேன்…”
“வண்ணப் பகன்றிலொடு ஆடி வைகி வருவன கண்டேன்…”
“இடுகுரல் அன்னதோர் ஏனம் இசைந்து வருவன கண்டேன்…”
“கருங்கலை பேடையொடு ஆடிக் கலந்து வருவன கண்டேன்…”
“நற்றுணைப் பேடையொடு ஆடி நாரை வருவன கண்டேன்…”
“பைங்கிளி பேடையொடு ஆடிப் பறந்து வருவன கண்டேன்…”
“இளமண நாகு தழுவி ஏறு வருவன கண்டேன்…”
 
இந்த எதிர்முனைப்பட்ட உந்தல்கள் எப்போதும் அகச்சமநிலையை அடைவதற்கான ஓட்டத்தில்,ஆட்டத்தில் அல்லது அசைவில் உள்ளன. தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த ஆட்டமே,அசைவே அணுவிலும் காணப்படுகின்றது;அண்டத்திலும் காணப்படுகின்றது;உயிர் வாழ்வனவும் இந்த ஆட்டத்தில்தான்;உயிரற்ற சடப்பொருட்கள் கூட இந்த ஆட்டம்தான். அணுச்சக்தி, காந்த சக்தி, மின்னியற் சக்திகளும் கூட இந்த ஆட்டத்தின் படியே ஆடுகின்றன. நுண்ணுயிர்களிலும் எளிமையான உயிர் உள்ளதோ,அற்றதோ என்ற இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நியூக்கிளிக்கமில உயிரக வடிவங்களிலும் இந்த ஆட்டமே. அவன்,அவள்,அது என்று மூவகைப்பட்டு நிற்கும் இந்த அண்டப்பேரண்டம் முழுமையிலும் நின்று இயங்குவதும்,இயங்குவதும் இந்த ஆட்டமே. இந்த ஆட்டத்தை உணர்ந்து தெளிதலே சிதம்பர தரிசனம்.  
இந்திய தத்துவ தரிசனங்களில்சாங்கியம்24தத்துவங்களையும் ஆராய்ந்து புருஷன்,பிரகிருதி வரை சென்று நின்று விடுகின்றது. (ஐம்பூதங்களான நிலம்,நீர்,காற்று,நெருப்பு,ஆகாசம்;ஐந்து அறிகருவிகளான கண்,காது,மூக்கு,நாக்கு,தோல்;ஐந்து செயற்கருவிகளான கை,கால்,நா,பாலுறுப்பு,கழிவுறுப்பு;ஐந்து அகப்புலனுணர்வுகளான மணம்,சுவை,தொடுகை,பார்வை,ஒலி;நான்கு அந்தக்கரணங்களான மனம்,புத்தி,சித்தம்,அகங்காரம் யாவும் எம்மை ஆக்கியுள்ள24தத்துவங்கள்). புருஷனுக்கும் அப்பாற்பட்ட பேரிருப்புடன் ஒன்றும் சமாதிநிலையுடன் நின்று விடுகின்றதுயோகம். இவை ஒன்றுமற்ற சூனியநிலை அல்லது ஒன்றுமற்ற நிலையைப் பேசுகின்றதுபௌத்தம். 24 தத்துவங்களையும் கூறி பேரிருப்பு ஒன்றே இவ்வாறு எல்லாமாகவும் இருக்கும் நிலையைப் பேசுகின்றதுவேதாந்தம். பேரிருப்புக்கு அணித்தாகி அனுபவிக்கும் பேரின்ப நிலையைக்கூறுகின்றதுவைணவம். பேரிருப்பை பெண்வடிவான பராசக்தியாக காண்கின்றதுசாக்தம். ஆனால் இவையெல்லாம் இறையினதும், பேரண்டத்தினதும், அவற்றின் பலவகைப்பட்ட சக்திகளினதும், உயிர்களினதும் நோக்கம்,இருப்பு,இயக்கம்,ஆட்டம்,முடிபு பற்றிய புதிர்களை முற்றாக விடுவிக்கவில்லை. இவையெல்லாம் முழுமையாக ஒழுங்கமைக்கப்படாத புதிர்ச்சித்திரம் (Jigsaw puzzle) போலச் சில பகுதிகள் தெளிவாகவும், சில பகுதிகள் அரை குறையாகவும், சில பகுதிகள் குழப்பமாகத் தெளிவின்றியும், சில பகுதிகள் புறந்தள்ளப்பட்டும் காணப்படுகின்றன.   
சைவம் என்ற அறிவியலே இவை யாவற்றையும் உள் வாங்கி அதற்கு அப்பாலும் சென்று எம்முள்ளே உறையும் இறையை பிந்து அல்லது சக்தி என்கின்ற பெண்வடிவினதும் நாதம் அல்லது சிவம் என்கின்ற ஆண்வடிவினதும் இணைபிரியா நிலையாக அம்மையப்பராகக் காண்கின்றது. இதேபோல இறையின் பேரண்ட இருப்பை பராசக்தி என்ற பெண் வடிவினதும் பரசிவம் என்ற ஆண்வடிவினதும் ஒருமித்த இணைந்த அம்மையப்பரான இந்தக்காட்சியுடன் இந்தப்பேரண்டத்தினதும் இந்தப்பிண்டமாகிய மனித உடலினதும் ஒத்த உள் அமைப்பும்,இயக்கமும்,ஆட்டமும் விளங்க அம்மையப்பராக நேர் எதிர் முனைப்புகளாக நேர் எதிர் ஏற்றங்களாக உள்ள படைப்புகள் யாவற்றினதும் தொடர்ந்தேர்ச்சியான உயிரியல்,பௌதிக இரசாயனத்,தொடர்புகளும் தாக்கங்களும் இயக்கங்களும் சமநிலையை நாடி அவை ஆடும் ஆட்டங்களும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட புதிர்ச்சித்திரம்போல் (jigsaw puzzle) தெளிவாக தரிசனம் ஆகின்றது. இதுவே பேரண்டம் முழுவதிலும் உள்ள ஆட்டம் இதுவே நடராச நர்த்தனம்(Cosmic Dance of Siva).
 
சத்தியும் சிவமும் ஆயதன்மை இவ்வுலகம் எல்லாம்
ஒத்து ஒவ்வாஆணும் பெண்ணும்ஆக உணர்குண குணியும்ஆகி
வைத்தனன் அவளால்வந்த ஆக்கம் அவ்வாழ்க்கை எல்லாம்
இத்தையும் அறியார் பீடலிங்கத்தின் இயல்பும் ஓரார்
-சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்89
எங்குந் திருமேனி எங்குஞ் சிவசத்தி
எங்குஞ் சிதம்பரம் எங்குந் திருநட்டம்
எங்குஞ் சிவமா யிருத்தலால் எங்கெங்குந்
தங்குஞ் சிவனருட் டன்விளை யாட்டதே
-     திருமந்திரம் பா-2722

Last Updated on Tuesday, 20 January 2015 22:55
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us