inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே! Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

குருவடி பணிந்து

இ.லம்போதரன் MD

www.knowingourroots.com

ஆசமனம் என்பது இந்து சமயக்கிரியைகளில் ஆசமனப் பாத்திரத்தில் இருந்து உத்தரிணி என்னும் கரண்டியால் சிறிதளவு நீரை இடது கையில் எடுத்து வலது கையில் விட்டு பெருவிரலடியில் சார்ந்து உதட்டினால் உறிஞ்சுவதாகும். இவ்வாறு எடுத்து விட்டு உறிஞ்சும் நீரின் அளவு ஒரு உழுந்து அழிந்து நிற்கும் அளவாம்.  இதை உழுந்தமிழ்ந்தளவு சலம் என்று கூறுவர். இதை உறிஞ்சும்போது இந்த நீர் இருதயத்தானம் வரை செல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். உதரம் அல்லது வயிறு வரை செல்லக்கூடாது. இதற்கும் பிராணாயாமம் போல எமது பரிவு, பரபரிவு நரம்புகளை அமைதிப்படுத்தி எம்மை சாந்தப்படுத்தும் தன்மை உள்ளது.

இவ்வாறு

ஓம் ஆத்ம தத்வாய ஸ்வஸ்தா என்று ஒரு முறையும்

ஓம் வித்யா தத்வாய ஸ்வஸ்தா என்று ஒரு முறையும்

ஓம் சிவ தத்வாய ஸ்வஸ்தா என்று ஒரு முறையுமாக

மூன்று முறை ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.

ஓம் சர்வ தத்வாய ஸ்வஸ்தா என்று கூறி நான்கு முறை ஆசமனம் செய்யும் வழமையும் உள்ளது. 

இதன் பின்னர்

ஓம் அஸ்த்ராய பட் என்று உதடுகள் இரண்டையும் பெருவிரலடி கொண்டு இடப்பக்கம் நோக்கி இரண்டு தடவையும், உள்ளங்கை கொண்டு கீழாக இரண்டு தடவையும் துடைத்து,  பின்னர் கை கழுவ வேண்டும். இதுதான் ஆசமனம்.

இதன் கருத்து

Aum. Reset my Atma Tatwas

Aum. Reset my Vidya Tatwas

Aum. Reset my Siva Tatwas என்பதாகும்.

ஆத்ம தத்துவங்கள்; இவை இருபத்து நான்காம். அவையாவன நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்ச பூதங்கள் ஐந்து; கண், காது, மூக்கு, நா, தோல் ஆகிய ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து; கை, கால், நா, சனன அங்கம், கழிவங்கம் ஆகிய கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து; சுவை, ஊறு, ஓசை, ஒளி, நாற்றம் என்ற தன்மாத்திரைகள் ஐந்து; மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்ற அந்தக்கரணங்கள் நான்கு ஆக மொத்தம் இருபத்து நான்காம்.  

வித்தியா தத்துவங்கள்; இவை காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம், புருடன், மாயை என ஏழாம். 

சிவ தத்துவங்கள்; சுத்த வித்தை, ஈசுரம், சாதாக்கியம், பிந்து, நாதம் என் ஐந்தும் சிவ தத்துவங்களாம்.

சர்வ தத்துவங்கள்; இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுடன் தச வாயுக்கள், தச நாடிகள் போன்ற அறுபது தாத்துவீகங்களையும் சேர்த்து தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றாறு என்று சொல்லும் வழமையும் உள்ளது. இதனால்தான் பூசைகளில் சர்வ தத்வாய ஸ்வஸ்தா என்று சொலுலும் வழமையும் உள்ளது. 

“ஆகின்ற தொண்ணூறோடு ஆறும் பொதுவென்பர்

ஆகின்ற வாறாறு அருஞ்சைவர் தத்துவம்

ஆகின்ற நாலேழ் வேதாந்தி வயிணவர்க்கு

ஆகின்ற நாலாறை யைந்துமாயா வாதிக்கே”

                                                -திருமந்திரம் 2179-

Tatwas six and ninty are the over-all;

Six and thirty are the Tatwas for Saivas

Eight and twenty for Vedantins

Four and twenty for Vaishnavas

Five and twenty for Mayavadins

                     - Thiru Manthiram 2179- 

இதிலே முழு சைவ சித்தாந்தமுமே அடங்கியிருக்கின்றது. புலனாகக்கூடிய மற்றும் புலனாக முடியாத இந்த உலகின் இருப்புகளை முப்பத்தாறு தத்துவங்களாகக் காண்பது சைவம். இந்து மதத்தின் சமார்த்த, வைதிக, வைணவ சம்பிரதாயங்களிலும் ஆத்ம தத்துவங்களாகிய இருபத்து நான்கையும் சில மாறுபாடுகளுடன் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதற்கு மேலான வித்தியா தத்துவங்களைப்பற்றியோ அல்லது சிவ தத்துவங்களைப்பற்றியோ கூறுவதில்லை. ஆனால் தமது பூசை, கிரியைகளில் மந்திரத்துடன் கூடியோ, கூடாமலோ ஆசமனம் செய்து கொள்வார்கள். 

சிலர் கையில் தர்ப்பையினாலான பவித்திரம் அணிந்துகொண்டு ஆசமனம் செய்யக்கூடாது என்று கூறி ஆசமனம் செய்யும் முன்னர் பவித்திரத்தைக் கழற்றிவிட்டு, ஆசமனம் செய்தபின்னர் மீண்டும் போட்டுக்கொள்ளும் வழமையைப் பார்க்கின்றோம். ஆனால் பவித்திரத்துடன் கூடிய கையினால் ஆசமனம் செய்வதில் எந்தவிதமான தோஷமும் இல்லை. இதற்கு பிரமாணம்

ஆசமனஞ் செய்க பவித்திரம்பூண்டு அங்கையினால்

ஆசமனம் உச்சிட்டம் அன்று

                          -மறைஞான சம்பந்தரின் சைவ சமய நெறி-

உச்சிட்டம்- எச்சில்

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 14:17
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us