inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home >> About Us
ஏழரைச் சனியும், அட்டமத்துச் சனியும். Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

ஏழரைச் சனியும், அட்டமத்துச் சனியும்.

குருவடி பணிந்து

இ.லம்போதரன் MD

www.knowingourroots.com

சனைஸ் சரன் என்பதுதான் மருவி சனீஸ்வரன் என்று ஆகிவிட்டது. சரம் என்றால் நகர்தல். மெதுவாக நகர்வதால் சனிக்கு சனைச்சரன் என்று பெயர். சனி ஒருமுறை சூரியனைச் சுற்றி வர முப்பது வருடங்கள் எடுக்கும். ஆகவே பன்னிரண்டு இராசிகளிலும் இராசிக்கு இரண்டரை ஆண்டுகள் சனியின் சஞ்சாரம் நிகழும். சாதகத்திலும் சர ராசி, ஸ்திர ராசி, உபய ராசி என்று உண்டு. தொழில், வாழ்க்கைத்துணை, கல்வி, சகோதரத்தானங்கள் மற்றும் இலக்கினம் சர ராசியாக இருந்தால் அடிக்கடி இவை சம்பந்தமாக மாற்றங்கள், நகர்வுகள் ஏற்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இதற்கும் பல விதிகள், விலக்குகள் உள்ளன; கேட்டுவிட்டு அப்படியே பிரயோகிக்க கூடாது.

         சாதகத்தில் சந்திரன் நிற்கும் இடத்தை ஜன்ம இராசி என்பர். இது சந்திர இலக்கினமாக இருப்பதால் எமது தலை, மூளை, புத்தி ஆகியவற்றின் செயற்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கின்றது. சந்திரன் மனத்துக்கு காரகனாக இருப்பதால் எமது மன ஓட்டத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றது. இவ்வாறு மனம், புத்தி இரண்டையும் பிரிதிபலிக்கும் சந்திர இலக்கினத்துக்கு அருகில் இருண்ட, மந்தக்கிரகமான சனி சஞ்சரிக்கும்போது புத்தியிலும், மன ஓட்டத்திலும் ஒரு இருண்ட மந்த நிலையை ஏற்படுத்தும். இது எமது வாழ்க்கையிலும் இவ்வாறே ஒரு சோதனைக் காலமாகப் பிரதிபலிக்கும்.

ஆகவேதான் சந்திர இலக்கினமான ஜன்ம இராசி, அதற்கு முன் பின்னான இரு இராசிகள் என மூன்று அடுத்தடுத்த இராசிகளில் ஒவ்வொரு இராசிக்கும்  இரண்டரை வருடப்படி சனி சஞ்சரிக்கின்ற ஏழரை ஆண்டுக் காலத்தையே ஏழரைச் சனி என்று சோதனைக்காலமாக சோதிட நூல்கள் கூறுகின்றன. இதிலே பன்னிரண்டாம் இராசியிலே சனி சஞ்சரிக்கின்ற இரண்டரை ஆண்டுக் காலம் ஏழரைச்சனியின் முதற்கூறு என்றும், சந்திரனின் இராசியிலே சனி சஞ்சரிக்கின்ற இரண்டரை ஆண்டுக் காலம் ஏழரைச் சனியின் நடுக்கூறு என்றும், இரண்டாம் இராசியிலே சனி சஞ்சரிக்கின்ற இரண்டரை ஆண்டுக் காலமும் ஏழரைச்சனியின் கடைக்கூறு என்றும் கூறப்படுகின்றது.

         ஒரு முறை சனி பன்னிரு இராசிகளையும் சுற்றி வர எடுக்கும் காலம் முப்பது வருடங்கள். ஆகவே நிறைவான ஆயுள் உள்ள ஒருவரின் வாழ்நாளில் மூன்று முறை இவ்வாறான சனியின் சஞ்சாரம் நடைபெறும். இதனால் மூன்று முறை ஏழரைச்சனியின் காலம் நடை பெறும். இதிலே முதலாவது முறை நடைபெறுகின்ற ஏழைச்சனியின் காலத்தை மங்கு சனி என்பர். இது முதல் முப்பது வயதுக்குள் இளமைக்காலத்தில் நடைபெறுவதால் இது வாழ்க்கையின் அத்திவாரத்தைப் பாதிக்கின்றது. ஆகவேதான் இதை மங்கு சனி என்பர்.

ஒருவரின் வாழ்வில் இரண்டாவது முறை நடைபெறும் ஏழரைச்சனியை பொங்கு சனி என்பர். இது தன் கால முடிவில் வாழ்வில் உயர்ச்சியை தந்துவிட்டுப்போவதால் இதை இவ்வாறு கூறுவர். பொதுவாக வாழ்வின் நடுப்பகுதியில் நாம் செய்கின்ற கடும் முயற்சிகள் பின்னர் பலன் கொடுக்கும். ஆகவே எமது வாழ்வாதார முயற்சிகளில் நாம் படும் பாடுகளுடன் சனியின் இரண்டாவது சுற்று வந்து அமைகின்றது.

ஒருவரின் வாழ்வில் சனியின் மூன்றாவது சஞ்சாரத்தில் நடைபெறும் ஏழரைச்சனியை மரணச் சனி என்பர். எப்படியும் இது மரணத்துக்குரிய முதிய பருவமாகின்றது என்பதால் இப்படி அதை அழைக்கின்றனர் போலும். 

இதேபோல சனி ஒருவருடைய ஜன்ம இராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் காலமும் சோதனைக்காலமாகும். இதை அட்டமத்துச் சனி என்பர். தனது கல்வியில் கவனம் செலுத்தாத தலைமகனும், பகை கொண்ட அயலானும், குடும்பக் கட்டுக்கோப்பைக் குலைக்கும் மனையாளும் அட்டமத்துச் சனிக்குச் சமம் என்று ஔவையாரும் பாடியுள்ளார்.

காலையிலே பல்கலைநூல் பயிலாத தலை மகனும்

ஆலை எரிபோன்ற அயலானும்

சால மனைக் கட்டழிக்கும் மனையாளும்

இம்மூவர் தனக்கு அட்டமத்துச் சனி

-ஔவையார் பாடல்-

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 14:16
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us