inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
Aruni Upanishad Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

Aruni Upanishad
Translated by Swami Madhavananda
Published by Advaita Ashram, Kolkatta

Om! Let my limbs and speech, Prana, eyes, ears, vitality
And all the senses grow in strength.
All existence is the Brahman of the Upanishads.
May I never deny Brahman, nor Brahman deny me.
Let there be no denial at all:
Let there be no denial at least from me.
May the virtues that are proclaimed in the Upanishads be in me,
Who am devoted to the Atman; may they reside in me.
Om! Let there be Peace in me!
Let there be Peace in my environment!
Let there be Peace in the forces that act on me!

1. Om. Aruna's son went to the sphere of Brahma, the Creator, and reaching there said, "Lord, in what way can I relinquish work altogether?" Brahma said to him: You must give up your sons, brothers, friends, and the rest, your hair-tuft and the holy thread, your sacrifices and books regulating them, your scriptures; must give up the (seven upper) spheres entitled Bhur, Bhuvar, Svar, Mahar, Jana, Tapas, and Satya, and the (seven nether) spheres, viz., Atala, Patala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala and Mahatala, together with the (whole) universe; and must take on the staff and the scanty clothing of the Sannyasin; you must renounce everything else, aye, everything else.

2. The householder, or the Brahmachari, or the Vanaprashta should commit the fires that lead to the different spheres to the fire that is in the stomach, and consign the sacred Mantra, Gayatri, to the fire that is in his own speech, should throw the holy thread on the ground or into water. The Kutichara living a Brahmachari's life should give up his relatives, and discard his begging bowl, and the straining-cloth, should give up his triple staves, and the fires that lead to particular spheres. (So said Prajapati). Henceforward he should behave like one who has got no Mantra to repeat, should give up the desire to go to the higher spheres, bathe at the beginning of the three meeting-points of the day, viz., morning, noon, and evening, should effect a union with his Atman through the highest concentration, and from amongst the (whole range of the) Vedas should repeat only the Aranyakas, only the Upanishads, aye, nothing but the Upanishads.

3. Verily I am Brahman, the Sutra; the Sutra is Brahman for It originates (the cosmos); I myself am the sutra because I am a man of realisation - the wise one who has realised this should give up his triple holy thread. "I have renounced, I have renounced, I have renounced" - uttering this thrice he should declare - "From me there is no fear (in word, thought, or deed) to any being, for from me everything has proceeded". Uttering the Mantra - "That art my friend, so protect me (from cows, serpents, etc.), thou art strength and my friend, in all seen and unseen danger thou art the Thunder of the Lord of the Universe", etc., he should hold up high the bamboo staff and put on the loin-cloth. He should take food as if it were medicine, aye, as if it were medicine. Carefully guard (oh, ye all who are concerned) your chastity (in thought, word and deed), non-injury, non-acceptance of (superfluous) gifts, non-thieving and truthfulness - guard them by all means, aye, do guard!

4. Now then the duties of the highest class of itinerant monks - the Paramahamsa Parivrajakas (are as follows): They must sit and lie down on the ground. Those having already taken the vow of chastity etc., should use an earthen bowl or one made of gourd, or a wooden bowl; they should give up lust anger, avarice, infatuation, ostentation, haughtiness, jealousy, attachment to objects, egotism, falsehood and the like. The Sannyasin should stay at one place during the four months of the rainy season and during the remaining eight months wander alone, or with a single companion, aye, a single companion.

5. Verily one who has realised the (true) import of the Vedas may give up those things (previously enumerated) after the investiture with the holy thread, or he may do so even before that ceremony - (give up) his father, son, his sacrificial fires, and the holy thread, his works, his wife and all else that he may possess. Sannyasins enter a village for begging purposes only, with their palms or their stomach as the receptacle for food. Uttering "Om" "Om" "Om", they should mentally place this Mantra, the Upanishad, in the different parts of their body. He who realises the Truth in this manner is really the wise one. He who knows this (and is a Brahmachari taking on the monastic vow) should give up the staff made of the wood of the Palasha (Dhak), Bilva (Marmelos), or Audumbara (Fig) trees, his skin and girdle and the holy thread, etc., and thus be a hero. "That supreme state of the all-pervading Deity the sages realise for all time like the eye pervading from one end of the sky to the other." "Sages purged of all impurities like anger etc., who have awakened from the sleep (of ignorance), kindle that Truth (in the minds of the enquirers), that supreme state of the all-pervading Deity." Such indeed is the injunction of the scriptures leading to liberation - the injunction of the Vedas, aye, of the Vedas.

Om! Let my limbs and speech, Prana, eyes, ears, vitality
And all the senses grow in strength.
All existence is the Brahman of the Upanishads.
May I never deny Brahman, nor Brahman deny me.
Let there be no denial at all:
Let there be no denial at least from me.
May the virtues that are proclaimed in the Upanishads be in me,
Who am devoted to the Atman; may they reside in me.
Om! Let there be Peace in me!
Let there be Peace in my environment!
Let there be Peace in the forces that act on me!

Here ends the Arunyupanishad, included in the Sama-Veda.

Last Updated on Monday, 23 February 2015 23:07
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us