inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
பஞ்சகோசங்கள் Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

 

   

 

பஞ்சகோசங்கள்என்னும்ஆன்மாவின்ஐந்துஉடல்கள்

. லம்போதரன்

சைவசிதாந்தபீடம், கனடா

எமது ஆன்மா ஐந்து உடல்களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஐந்து உடல்களாவன

1. அன்னமய கோசம் / தூல உடம்பு / Physical Body

2. பிராணமய கோசம் / சூக்கும உடம்பு / Vital Body

3. மனோமயகோசம் / Psychic Body

4. விஞ்ஞானமய கோசம் / Intellectual Body

5. ஆனந்தமய கோசம் / Causal Body

 

1. அன்னமய கோசம் / தூல உடம்பு / Physical Body :

பஞ்ச பூதங்கள் என்னும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஐந்தும்; கர்மேந்திரியங்கள் என்னும் கை, கால், நா, சனன அங்கம், கழிவங்கம் ஐந்தும்; ஞானேந்திரியங்கள் என்னும் கண், காது, மூக்கு, நா, தோல் என்னும் ஐந்தும் ஆகிய மொத்தமாக15 தத்துவங்களும் அன்னமய கோசம் என்னும் தூல உடம்பில் இருந்து தொழிற்படுவன.

நாம் விழித்திருக்கும் நிலையில் ஆன்மா அன்னமய கோசத்தில் தங்கி எமது புருவ மத்தியில் மேற்கூறிய 15 தத்துவங்களுடன் நின்று எல்லாமாக 35 கருவிகளூடாகச் செயற்படுகின்றது.

”சாக்கிரம் முபபத்தைந்து நுதலினில்” - சிவஞானசித்தியார்223

நாம் புருவ மத்தியில் பொட்டு, பூச்சுக்கள் அணிவது இந்த ஆன்மாவில் அதன் இயமானனாக விளங்கும் இறைவனுக்கேயாம்.

ஆமப்பா இரு விழியின் மத்தியில்தான்
அப்பனே மூக்கு நுனி அடிவாரத்தில்
நேமப்பா ஈசன் வீற்றிருக்கும் பீடம்
நிலையறிந்து கொண்டவர்க்கு நன்றாய்த் தோன்றும்
நாமப்பா கண்டல்லோ விபூதியோடு
நலமான சந்தனமும் பொட்டதாகத்
தாமப்பா குங்குமம் கஸ்தூரி இட்டு
தயவுபெறப் பூசிப்பது அறிந்து பாரே

- தன்வந்திரி ஞானசைதன்யம் 3/21

 

 இறப்பின் போது நாம் இந்த 35 கருவிகளையும் எமது தூல உடலோடு இங்கு விட்டுவிட்டு பிராணமய கோசத்துடன் வெளியேறுகின்றோம். அதனால்தான் உயிர் பிரிந்ததும் பிராணன் போய்விட்டது என்று சொல்லுகின்றோம்.

காற்றானது தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வாசனையை எடுத்துச் செல்வதுபோல இந்தச் சரீரத்தையாளும் ஜீவன்  தான் விட்டுச் செல்லும் உடலில் இருந்து மனம், புலன்களை எடுத்துக்கொண்டு தான் எடுக்கும் அடுத்த உடலத்தை அடைகின்றது.

- பகவத்கீதை15:8

2. பிராணமய கோசம் / சூக்கும உடம்பு / Vital Body:

பிராணமய கோசத்தில் எமது மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்னும் உள்ளக்கருவிகளான அந்தக்கரணங்கள் மூன்றுடன் கேட்கும் சக்தி - ஸப்த, தொடுகை சக்தி - ஸ்பரிச, பார்க்கும் சக்தி - ரூப, சுவைக்கும் சக்தி -ரச, மணக்கும் சக்தி - கந்த ஆகிய ஐந்து தன்மாத்திரைகளும் சேர்ந்து மொத்தமாக எட்டு தத்துவங்கள் உள்ளன.

எமது கனவு நிலையில் ஆன்மா பிராணமய கோசத்திலே தங்கி கழுத்துப்பகுதியில் மேற்சொன்ன எட்டு தத்துவங்களுடன் நின்று இருபத்தைந்து கருவிகளூடாகச் செயற்படுகின்றது. கனவில் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் செயற்படுவதில்லை.

“கனவு தன்னில் ஆக்கிய இருபத்தைந்து களத்தினில்”

- சிவஞானசித்தியார் 223

இறப்பின்போது ஆன்மா வெளியேறுவது இந்த உடலுடனேயாம். இதானால்தான் இறந்தவர்களுக்கும் நாங்கள் படையல் செய்கின்றோம். அவர்கள் புகழை கல்வெட்டு புத்தகங்களினூடாகப் படிக்கின்றோம்

எமது கனவு நிலையில் ஆன்மா பிராணமய கோசத்திலே தங்கி கழுத்துப்பகுதியில் மேற்சொன்ன எட்டு தத்துவங்களுடன் நின்று இருபத்தைந்து கருவிகளூடாகச் செயற்படுகின்றது. கனவில் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் செயற்படுவதில்லை.

 

3. மனோமயகோசம் / Psychic Body :.

மனோமயகோசத்தில் சித்தம் என்னும் உள்ளகருவி மாத்திரம் உள்ளது. இங்குதான் எமது கர்மவினைகளின்பதிவுகள் ஒரு கணணியின் pendrive இல் உள்ளதுபோல் பதிவுகளாக உள்ளன. இதிலிருந்துதான் சித்திரகுப்தன் நமது கணக்கை யமதர்மராஜாவுக்கு வாசித்து அறிவிக்கின்றார்.

நாம் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் உள்ளபோது ஆன்மா மனோமயகோசத்தில் சித்தம் என்ற தத்துவத்துடன் மார்பிலே இதயத்தானத்தில் நின்று சித்தம், பிராணன் (vitals), புருடன் (functional soul) ஆகிய மூன்று கருவிககளுடன் செயற்படுகின்றது.

”சுழுனை மூன்று நீக்கிய இதயம் தன்னில்”

- சிவஞானசித்தியார் 223

எமது இருதய கமலம் என்றும், உள்ளக் கமலம் என்றும் கூறுவது இந்த நிலையத்தையே. ஆன்மாவின் இயல்பான இருப்பு நிலையம் இதுவாகும். இது இரத்தத்தை உடலெங்கும் அனுப்பும் தசையாலானபம்பி அல்ல. இதை உடலை அறுத்தோ அல்லது படம் பிடித்தோ பார்க்கவோ, காட்டவோ முடியாது. இது தாமரை மொட்டுப்போல எமது நடு நெஞ்சின் சற்றே வலப்புறமாக இருப்பதாகும்.


இருமுலை நடுமார் படிவயி றிதன்மேல்
இருமுப் பொருளுள நிறம்பல இவற்றுள்
ஒரு பொருள் ஆம்பல் அரும்பென உள்ளே
இருவிரல் வலத்தே யிருப்பது மிதயம்.

- ரமணர்


காதலின் சின்னமாக காதலர்கள் சொல்லுகின்ற, வரைகின்ற இதயமும் இதுவே. எல்லா தெய்வங்களும் இங்கிருந்துதான். எமது கடவுளர்களின் திருவுருவப்படங்களில் அவர்கள் தாமரைப்பூவினில் அமர்ந்திருப்பதாக காட்டப்படுவதும் இந்த இதயக்கமலமே. கோவில்களில் உள்ள திருவுருவங்கள் எல்லாம் அமைந்திருப்பது இந்த பதும பீடம் எனும் இதயக்கமலத்திலே தான். உபநிடதங்களிலும், பகவத்கீதையிலும், மெய்கண்ட சாத்திரங்களிலும் கூறப்படும் இதயக்கமலம் இதுவே.

அர்ஜுனா, நான் பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவராசிகளின் இருதயத்திலும் உறைகின்றேன்.

- பகவத்கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் . 10:20

நான் பரமாத்மாவாக அவர்களுடைய இதயத்தில் உறைகின்றேன்.

– பகவத்கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 17:06

இனி இந்தப் பிரமபுரத்தில் (சரீரத்தில்) தாமரை போன்ற சின்னஞ் சிறிய மாளிகை உண்டு; அதனுள் சிற்றம்பலம்; அதில் உள்ளதெதுவோ அதைத் தேட வேண்டும்.

- சாந்தோக்கிய உபநிடதம் 8.1.1

இந்த பரமாத்மா பெரிது, பிறப்பில்லாதது,…..இருதய ஆகாசத்தில் உறைவது, அனைத்தையும் தன் வசம் கொண்டது, அனைத்தையும் ஆள்வது, அனைத்துக்கும் அதிபதி,….இந்த ஆத்மாவே ஸர்வேஸ்வரன்., உண்டாயவற்றிற்கெல்லாம் அதிபதி, எல்லாப் பொருள்களையும் பரிபாலிப்பவர்.
- பிருஹதாரண்யக உபநிடதம் 4.4.22

 

4. விஞ்ஞானமய கோசம் / Intellectual Body :

விஞ்ஞானமயகோசத்தில் புருடன், பிராணன் என்னும் இரண்டு கருவிகள் உள்ளன. ஆன்மா துரியம் என்னும் நான்காவது நிலையில் இககருவிகளுடன்  நாபித்தானத்தில் நின்று காலம், நியதி, கலை -செயற்படும் ஆற்றல், வித்தை - அறிவாற்றல், அராகம் - motivation, ஆகிய ஐந்து வித்தியாதத்துவங்களுடன்  செயற்படுகின்றது.

நாம் கொண்டு வந்த பிராரப்த கர்ம பலன் ஒன்று இருந்தாலும் அது செயற்படும் காலம், அதன் போது உள்ள எமது சூழ்நிலை, அதைக் கையாளும் எமது இச்சை, செயல், அறிவு ஆகியவற்றைத் தீர்மானிப்பவை இவை. வெறுமனே எமது நல்ல கர்மாவோ அல்லது தீய கர்மாவோ அப்படியே பலன் தருவதில்லை. இவற்றின் செயற்பாட்டைப்பொறுத்தே கர்மாவின் பலன் அமைகின்றது.

”துரியத்தில் இரண்டு நாபி”

-சிவஞானசித்தியார் 223

5. ஆனந்தமய கோசம் / Causal Body:

ஆனந்தமய கோசத்தில் மாயை என்கின்ற தத்துவம் உள்ளது. ஆன்மாவானது துரியாதீத நிலையில் மூலாதாரத்தில் பிராணன் என்னும் மூச்சு, இரத்தோட்டம் முதலான செயலகளும் (vitals) இன்றி புருடன் என்னும் தத்துவமாகத் தனித்து நின்று செயற்படுகின்றது.

”நோக்கிய துரியாதீதம் நுவலின் மூலத்தில் ஒன்றே”

-சிவஞானசித்தியார் 223

இந்த ஆனந்தமய கோசத்தையே சங்கர வேதாந்திகள் ஆன்மா என்று காண்பர். இந்த ஆனந்தமய கோசத்திலேதான் மாயை என்னும் தத்துவம் உள்ளது. மாயைதான் இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துக்கும் எமது உடல் மற்றும் மனக்கருவிகள் உட்பட அனைத்துக்கும் அடிப்படை. எமக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட மாயை மட்டும் இந்த கோசத்திலே இருந்து செயற்படுகின்றது. எமக்கு வரும் ஒவ்வொரு துணிக்கையும் பருக்கையும் கூட எமக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட மாயையிலிருந்தே வரவேண்டும். அங்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்காவிட்டால் வரவே வராது.

ஊழல்லது உணவாகா

- சிவப்பிரகாசம்.

“ நீ உண்ணுகின்ற ஒவ்வொரு தானியத்திலும் உனது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது”

- திருக் குரான்

Last Updated on Tuesday, 27 June 2017 00:16
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us