inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
தசவாயுக்களும் அவற்றின் Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
   
   

 

தசவாயுக்களும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளும்

Dasa vAyu -The Ten Vitals and theirFunctions

. லம்போதரன்

சைவசித்தாந்தபீடம், கனடா

www.knowingourroots.com

பிலத்து நிற்கும் பிராணனோடு அபானன்எனும்

பிரியாவியானன் சமானனொடு கூர்மன்

நலத்து நின்ற நாகன்எழிற் கிருகரன் தானாகும்

நற்தேவதத்தன் ஒடுதனஞ்செயன் பத்தாகும்

இலக்கமுடன் பிரண நிலைமூலமதிற் தோன்றிஎழுந்து

சிரசளவு முட்டிரு விழியின் கீழாய்

கலக்கமற நாசிவழிடும் நிராறில் கடுகியெட்டு

ட்புகுந்து கழியும் ஓர்நான்கே

உந்தியெனுந் தலத்தின்கீழ் அபானன்நின்று

உறுமி மலங்களையும் கழலச்செய்யும்;

விந்தையெழில் வியானன் தோள்தனில் நின்று

மிகக் களையுந் தவனமும் உண்டாகச் செய்யும்;

பிந்த உதானன் செயல் உண்டசனந் தன்னைப்

பொருநாடி நரம்புவருவூட்டல் செய்யும்;

இந்த டலதனை வளர்க்குஞ் சமானன்தானும்

யாவையு மேமிஞ்ச வொட்டாது இருக்கு மன்றே;

கூர்மன் இருவிழியில் நிமைத்திடுமே; நாகன்

கொட்டாவி விக்கலெனுங் கொடுமை செய்யும்;

தீர்மை கிருகரன் நீட்டி முடக்கி வைக்கும்;

தேவதத் தன்விழித்துமே வசனஞ் செய்யும்;

பேர்மன்னுந் தனஞ்சயன்மேற் சிரசிரண்டாய்ப்

பிளந்திடும் போது அது ஓடிப் போவதாகும்;

நேர்மை றிந்திடுவை னிநாடி பத்தின்

நிலை தெரிந்திடவிபரம் உரை செய்வோமே

                     

The ten vitals in action in their respective places are

prANa, apAna, udhAna,vyAna, samAna, koorma, nAga,

kiruhara, dEvadaththa and dananjaya. Among these ten,

prANa originates from moolAdAra in the perineum

and hits the vertex before it comes down

through the nostrils below the eyes.

Proportionate timing of inhalation is eight

 and the exhalation is four. 

apAna is stationed below the naval

and expels excreta.

vyAna is stationed at the shoulders and

exhibits personality and appearance.

udAna circulates the nutrition

from the digested food

to the different parts of the body.

samAna, which permeates the body,

assimilates and nourishes.

koorma stationed at the eyes does blinking.

nAga gives rise to yawns and hiccups.

kiruhara activates the locomotive system

and stretch and constrain them accordingly.

Devadatta addresses talk.

Dananjaya holds the internal spaces in place

(stays in the body even after death)

will escape when the skull (or the chest)

splits during cremation.

 If not cremated it is the putrefaction force

for the body to decay.

We said these to you to

learn these without errors.

- அகத்தியர்இரத்தினகிரிகடம்- பாடல்19-21

- Ratnagiri Gadam by the Sage Agastya, song 19 - 21

Last Updated on Wednesday, 21 June 2017 22:23
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us